Kuiken Praktijkmanagement ondersteunt praktijken ook met de volgende dienstverlening:

Agendaplanning

Agendaplanning

Een goede agenda kan het verschil zijn tussen een prettige werkdag en voldaan naar huis gaan. Of de hele dag achter de feiten aanlopen en uitgeblust de praktijk afsluiten. Ondanks dat het leveren van zorg nooit exact te plannen is, kan de agenda wel worden aangepast aan de persoonlijke voorkeuren. Zodanig dat er prettig en efficiënt wordt gewerkt in de praktijk en zonder service verlies naar patiënten.

Stuur mij meer informatie

Persoonlijke coaching

Ervaar je veel stress van het zelfstandig runnen van een praktijk? Heb je moeite werkzaamheden te delegeren? Of ontbreekt het aan een duidelijk plan ter verbetering of optimalisatie van je praktijk? Sjoerd biedt persoonlijke coachingstrajecten voor tandarts / praktijkhouders. Voor ondersteuning omtrent jouw uitdagingen en het verder optimaliseren van je praktijk.

Stuur mij meer informatie

Protocollen opzetten

SR-112

Veel praktijken zijn onzeker of zij voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Kuiken Praktijkmanagement heeft al meer dan 100 praktijken getoetst en geadviseerd op dit vlak. Dit heeft geresulteerd in uitgebreide kennis over de huidige eisen. Vanuit de praktische aanpak worden praktijken ook direct op weg geholpen met het opstellen van protocollen en het kwaliteitshandboek.

Stuur mij meer informatie

Praktijk in Orde

Praktijk in Orde

Met het Praktijk in Orde Keurmerk toont een praktijk aan dat zij voldoet aan de wettelijke eisen die gelden voor mondzorg praktijken. Ieder Praktijk in Orde Keurmerk wordt afgegeven door het onafhankelijke keuringsinstituut DEKRA en is 2 jaar geldig.

Stuur mij meer informatie

Certificering

SR-96

Ondanks dat praktijken een certificering vaak primair insteken vanuit de patiëntgedachte en de externe uitstraling van de praktijk, ligt de toegevoegde van een certificering vooral intern. Het opzetten en bezitten van een kwaliteitsysteem biedt vele voordelen voor de interne praktijkorganisatie.

Stuur mij meer informatie

IGJ praktijkscan

SR-100

Via de praktijkscan IGJ proof wordt getoetst in hoeverre de praktijk voldoet aan de WIP-richtlijn en overige IGJ eisen (geldende wet- en regelgeving). Bij de praktijkscan wordt de ‘inrichting van de praktijk’, de ‘documentatie’ en de ‘werkwijze door het team’ getoetst. De scan bestaat uit een praktijkbezoek, waarbij wordt getoetst op basis van een opgestelde checklist.

Stuur mij meer informatie