Waar kan ik je mee helpen?

Is jouw praktijk toe aan professionalisering? Met mijn diensten help ik je ‘baas’ te worden over het verbeteren van jouw praktijk.

 

Veel tandarts-praktijkhouders schreeuwen om meer handvatten in het runnen van de eigen praktijk. De ‘Fast Forward’ training is hierop het antwoord. Klik hier voor meer informatie.

Doel is een efficiëntere agendaplanning. Ik help praktijken om meer regie te krijgen over de agendaplanning en de tandheelkundige zorg vooral als team te leveren.

Ben je onzeker of de praktijk voldoet aan geldende wet- en regelgeving? Mijn doelstelling is alle kennis en documenten te verstrekken zodat de praktijk hier aantoonbaar aan kan voldoen.

 

De tandarts is als praktijkhouder tevens diegene die richting geeft aan de praktijk en het team. Dit vraagt om visie en leiderschap. Ik train tandartsen in het vervullen van deze rol.

Ben je onzeker over te nemen beslissingen rondom jouw praktijkvoering? Twijfel je over wat goed is voor jouw praktijk? Als Bedrijfskundige kan ik hierin helpen in de rol van ‘sparringpartner’.

Heb je het gevoel dat de praktijk echt kan verbeteren? Maar lukt het niet daadwerkelijk verbeteringen door te voeren? Ik help je met het opstellen én uitvoeren van een verbeterplan.

 

Als buitenstaander en Bedrijfskundige ben ik in staat de praktijk objectief te analyseren. Mijn analyse wordt uitgewerkt in een rapportage met concrete en praktische verbeterpunten.

Is het nodig om medewerkers op gerichte punten bij te scholen? Mijn doelstelling is praktische trainingen en workshops te verzorgen, die ook toegevoegde waarde hebben voor de praktijk.

 

 

Dit zeggen anderen over Sjoerd:

“Het traject heeft aan de verwachtingen voldaan. Positief hiervan zijn het opstellen van een plan van aanpak, het prettige persoonlijke contact en het ‘losweken’ van vastgeroeste gewoontes bij teamleden.”
Tandartspraktijk Julianadorp