Praktijkrisico

Praktijkrisico

Kosten voor de baten
Het opstarten en voeren van een eigen praktijk brengt risico’s met zich mee. Dit zijn risico’s die zijn verbonden aan de investeringen om de praktijk te starten – zoals de aanschaf of de huur van een pand, apparatuur en middelen – en de praktijk te laten ‘draaien’ – zoals de inkoop van verbruiksmaterialen, het aannemen van personeel en het werven van patiënten. 
 
Het gezegde ‘de kosten gaan voor de baten’ is hierop direct van toepassing. Het vergt namelijk een investering vooraf om als praktijk te kunnen openen. Daarnaast zijn daar de maandelijkse kosten om de praktijk te laten draaien. Deze vormen van kosten zul je altijd hebben ook als daar geen omzet tegenover staat. Vandaar dus dit gezegde. 
 
Soorten risico’s
De risico die je als praktijkhouder loopt kunnen enorm variëren, denk aan:
  1. Het binnenhalen van patiënten.
  2. Niet betalende patiënten. 
  3. Dure inkoop van verbruiksmaterialen. 
  4. Hoge personeelskosten door ziekte. 
  5. Arbeidsongeschiktheid van de praktijkhouder.
  6. Wijzigende tarieven.  
 
De risico’s variëren per ondernemer en in hoogte. Voor zorgverleners zijn sommige risico’s minder aan de orde dan bijvoorbeeld een willekeurig MKB bedrijf. Allemaal erg afhankelijk van de bedrijfstak waarin je opereert. 
 
Daarnaast is het ook mogelijk om risico’s te verzekeren, denk aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit levert uiteraard extra kosten op, maar zorgt voor een gereduceerd ondernemersrisico. Het is belangrijk om te weten, dat je als praktijkhouder nooit alle risico’s kunt elimineren. 
 
Daarnaast is het belangrijk om dan ook altijd een winst in te calculeren voor de praktijk, wat het ondernemersrisico afdekt. Tevens is het vanuit dit gedachte ook belangrijk als praktijkhouder altijd het belang van de praktijk te laten prevaleren, omdat je dus extra risico’s loopt t.o.v. medewerkers. 
 
Vaste vs. Variabele kosten
De kosten kunnen worden onderverdeeld in vaste en variabele kosten. Het risico wordt lager als de vaste kosten – de opstartkosten – ook lager zijn. daartegenover staat wel dat er misschien geld geleend wordt, wat maandelijkse rentekosten oplevert. Oftewel, met lagere opstartkosten zullen de variabele kosten wel hoger liggen. Dit is een keuze.