Praktijkdoelen

Praktijkdoelen

Formuleren van doelen 
Vanuit bedrijfskundig perspectief wordt aangegeven, dat praktijken doelmatig werken. Dit is een vorm van verbetermanagement, dat erop gericht is om continu te verbeteren. De verbetering wordt daarbij geïnitieerd vanuit een gesteld doel. 
 
Het toenemende ondernemerschap binnen de zorgpraktijken draagt eraan bij, dat er steeds meer vanuit praktijkdoelen wordt ‘gedacht’.
 
PDCA-cyclus
Een bekende verbetercyclus is de PDCA-cyclus. 
 
 


Deze cyclus bestaat uit de volgende stappen:
  1. Plan (het opstellen van doelen)
  2. Do (het uitvoeren van de doelen)
  3. Check (het evalueren van de acties)
  4. Act (het bijsturen om doelen te behalen)
 
SMART doelen
Bij het formuleren van doelen wordt vaak het SMART principe toegepast. Dat betekent dat hij moet voldoen aan de volgende eisen:
  1. specifiek
  2. meetbaar
  3. aanvaardbaar
  4. realiseerbaar
  5. tijdgebonden