Praktijkmanager

Praktijkmanager

Wat is een praktijkmanager?
De praktijkmanager is verantwoordelijk voor en coördineert de interne bedrijfsvoering van de praktijk. De praktijkmanager rapporteert aan de werkgever en stemt de werkzaamheden met de werkgever af. Aan de praktijkmanager kunnen meerdere aandachtsgebieden worden toegewezen, zoals personeelsmanagement, kwaliteit, contracten met zorgverzekeraars, administratieve organisatie, logistiek proces, facilitair, ICT, huisvesting en beveiliging.
 
De praktijkmanager verricht geen werkzaamheden die te maken hebben met de klinische patiëntenbehandeling in het primaire proces. 
 
Doel van de functie 
De praktijkmanager ontvangt hiërarchisch leiding van de werkgever. De praktijkmanager geeft hiërarchisch leiding aan alle medewerkers van de praktijk. Het doel van de functie van praktijkmanager is dan ook het aansturen van alle medewerkers van de praktijk en het coördineren en optimaliseren van de interne bedrijfsvoering.
 
Van de praktijkmanager wordt verwacht dat zij de zorgverleners binnen de praktijk optimaal faciliteert, zodat zij hun functies optimaal kunnen uitvoeren. De praktijkmanager heeft als doel de kwaliteit van de zorgverlening continu te optimaliseren en te waarborgen.
 
HBO of MBO
De praktijkmanager wordt ingeschaald op HBO niveau. Daarnaast wordt de functie binnen veel praktijken soms gebruikt voor MBO afgestudeerden. De titel is niet beschermd. 
 
Er is binnen praktijken soms een overlap tussen de functie van praktijkmanager en officemanager. De terminologie en verschillen liggen dan ook dicht tegen elkaar aan. 
 
Wel of geen praktijkmanager?
Vooral management taken nemen toe. Om als praktijk goed ‘te draaien’ wordt de structuur van de praktijkorganisatie steeds belangrijker. Het wel of niet aanstellen van een praktijkmanager is een groot dilemma. Met de groeiende omvang van praktijken en de toenemende eisen rondom wet- en regelgeving neemt de werkdruk binnen praktijken toe.