Rendement

Rendement

Wat is het rendement
Het rendement van praktijken blijkt steeds vaker onder druk te staan. Het rendement is het resultaat van de opbrengst minus de kosten. Het rendement is dan ook hetzelfde als de winst van een praktijk.

Het rendement kan onder druk komen te staan door teruglopende opbrengsten. Of door te hoge kosten.
 
Schaalvoordelen
Binnen de eerstelijns zorg is er steeds vaker sprake van ketenvorming. Eén van de redenen hiervoor is het behalen van schaalvoordelen, welke kostenvoordelen opleveren. Onder andere op deze manier hopen ketenorganisaties meer winst te kunnen realiseren dan afzonderlijke praktijken. 
 
Concurrentie in de zorg
De toenemende concurrentie binnen sommige zorgterreinen – zowel voor specifieke zorgbranches als ook binnen specifieke regio’s – zorgt ervoor dat ook de opbrengst soms terugloopt. Voor startende praktijken is dit eveneens een lastigheid. Zij hebben te maken met de hoge opstartkosten van een praktijk, terwijl daar niet direct de hoge opbrengsten tegenover staan.