Blokplanning

Blokplanning

Wat is een blokplanning?
Een blokplanning is een planning binnen zorgpraktijken, waarbij de werkdag in blokken wordt ingedeeld. Daarbij kun je denken aan blokken per type behandeling, zoals kleine ingrepen, intakes, etc. 
 
Door de dag in blokken te verdelen kun je zelf als zorgverlener de gewenste ‘flow’ over een dag bepalen. Het werken met een blokplanning resulteert dan ook in veel meer regie over de agendaplanning
 
Wanneer werkt een blokplanning?
Door alleen de werkdag te verdelen in blokken levert dit nog geen efficiënte werkdag op. Het effect van een blokplanning wordt alleen bereikt als de receptie in staat is de verschillende type afspraken daadwerkelijk in de juiste blokken te plaatsen. 
 
Dit is voor de receptie vaak een uitdaging. En wel omdat patiënten dan niet meer hun eigen voorkeuren kunnen aangeven, maar de receptioniste de dag en tijdstip veel meer gaat beïnvloeden. Binnen praktijken vormt juist dit punt een grote uitdaging om tot een succesvolle blokplanning te komen. 
 
De voordelen van een blokplanning 
Het werken met een blokplanning wordt binnen veel praktijken als zeer gewenst ervaren. Op het moment dat de blokplanning succesvol is geïmplementeerd, dan ervaren zorgverleners en praktijken vooral veel meer rust gedurende de werkdag. En minder het gevoel continu ‘geleefd te worden’. 
 
Het gebruik van een blokplanning kan de volgende voordelen opleveren voor een praktijk:
 
 1. Vaste structuur voor elke dag
   
  Zonder blokplanning worden lange behandelingen nog wel eens op een tijdstip gepland, wat de zorgverlener niet prettig vindt. Denk aan een wortelkanaalbehandeling om 16.15 uur. Of een hele familie op controle aan het begin van de dag. Door te werken met een blokplanning kan de zorgverlener zelf zijn of haar eigen dagindeling bepalen. Deze vaste structuur zorgt vervolgens ook voor vaste routines voor het team, wat bijdraagt aan een efficiënte manier van werken.

 2. De praktijk bepaalt
   
  Soms wordt de dag bepaalt door alle periodieke controles, die er gepland staan. Het aantal controles op een dag is zelfs zo groot, dat er nauwelijks op korte termijn behandeltijd aangeboden kan worden aan patiënten. Door te werken met een blokplanning kan de zorgverlener zelf de verhouding tussen periodieke controles en behandeltijd bepalen, zodat benodigde behandelingen wel op korte termijn kunnen worden ingepland.

 3. Goed te gebruiken voor bepaalde situaties
   
  De vaste structuur en het zelf bepalen van de dagindelingen kan goed van pas komen in de volgende situaties:
  1. Het reserveren van tijd voor spoedklachten 
  2. Het werken met een internet agenda
  3. Het plannen van middagen voor bijvoorbeeld implantologie behandelingen
  4. Het plannen van combinatie afspraken