IGJ

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Vertrouwen op goede zorg
Iedereen in Nederland moet kunnen vertrouwen op goede gezondheidszorg en jeugdhulp. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en jeugdhulp in Nederland. Daarnaast waken zij – samen met andere Europese landen – over de internationale markt van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.
 
Vormen van toezicht
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kent meerdere manieren om toezicht te houden. Met risicotoezicht zetten zij zich in op de grootste risico’s in de zorg, door risico-informatie te verzamelen en gericht op bezoek te gaan. In het risicotoezicht letten zij soms extra op bepaalde thema's. Met incidententoezicht reageren zij op meldingen van burgers, zorgaanbieders, fabrikanten, gemeenten en andere instanties.
 
Verantwoording van zorg
Voor praktijkhouders is het belangrijk om hun praktijkvoering – zowel zorginhoudelijk als organisatorisch – te kunnen verantwoorden richting IGJ. Bij een bezoek van een inspecteur is het goed als praktijkhouder de vereiste documentatie te kunnen overhandigen. Dit kan zowel digitaal als op papier. Daarvoor dien je je te vergewissen van de vereisten vanuit wet- en regelgeving. Vervolgens dien je de praktijk hieraan aantoonbaar te conformeren. Met name de aantoonbaarheid is in dit kader van belang.