Praktijk op orde

Praktijk op orde

Verantwoording van zorg
Voor praktijkhouders is het belangrijk om hun praktijkvoering – zowel zorginhoudelijk als organisatorisch – te kunnen verantwoorden richting IGJ. Bij een bezoek van een inspecteur is het goed als praktijkhouder de vereiste documentatie te kunnen overhandigen. Dit kan zowel digitaal als op papier. Daarvoor dien je je te vergewissen van de vereisten vanuit wet- en regelgeving. Vervolgens dien je de praktijk hieraan aantoonbaar te conformeren. Met name de aantoonbaarheid is in dit kader van belang.  
 
Praktijk op orde
Met de term ‘praktijk op orde’ wordt vaak bedoeld, dat de praktijk aantoonbaar voldoet aan geldende wet- en regelgeving. Daarnaast wordt de term ook vaak gebruikt in combinatie met een eventuele certificering van de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan het ISO 9001 of HKZ certificering. 
 
Om als praktijk op orde te zijn is het vooral belangrijk ook wijzigingen in wet- en regelgeving in de gaten te houden. Om zodoende als praktijk ook in de toekomst aantoonbaar te laten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. 
 
Verder is het belangrijk voor praktijken zich te realiseren, dat er ook continu veranderingen optreden binnen de praktijk, die vereisen dat je hierop moet anticiperen. Denk aan veranderingen als wijzigingen in het team en wijzigingen in apparatuur. 
 
Vertrouwen op goede zorg
Iedereen in Nederland moet kunnen vertrouwen op goede gezondheidszorg en jeugdhulp. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en jeugdhulp in Nederland. Daarnaast waken zij – samen met andere Europese landen – over de internationale markt van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.