Alle neuzen dezelfde kant op! Hoe dan?
Alle neuzen dezelfde kant op! Hoe dan?
12 oktober 2021 

Alle neuzen dezelfde kant op! Hoe dan?

Regelmatig wordt vanuit praktijken en tandartsen de opmerking gemaakt, dat het niet lekker loopt. En dat het zo fijn zou zijn als alle neuzen dezelfde kant op zouden staan. En of ik daarvoor kan zorgen. Waarschijnlijk herkenbaar voor veel tandartsen, terwijl het antwoord zich niet laat raden.

Mondzorg is teamwork

De mondzorg van tegenwoordig komt neer op teamwork. De zorg wordt allang niet meer geleverd door alleen de tandarts, die met één assistente op één behandelkamer aan het werk is. Bij de zorg zijn steeds meer verschillende zorgverleners betrokken, waardoor ook praktijken en teams groter worden. Het is een grote uitdaging voor de tandarts / praktijkhouder het team goed te laten functioneren, oftewel alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Waarbij praktijken tegenwoordig ook steeds vaker tegen het probleem aanlopen om snel goed personeel te werven. Volgens mij twee overtuigende redenen voor elke tandarts / praktijkhouder om alle aandacht te geven aan het team.

Zet het team centraal

Veel tandartsen schreeuwen van de daken, dat zij hun patiënten centraal zetten. Ik denk dat deze tandartsen dan hun grootste succesfactor vergeten, namelijk hun team. Patiënten zijn namelijk tevreden en worden loyaal aan een praktijk als zij ervaren dat er op een meelevende manier met hem of haar wordt omgegaan. Zij beoordelen hun ervaring op grond van de manier waarop ze als persoon zijn behandeld en niet waarop hun pijn of ziekte is behandeld. En ik denk dat positieve, persoonlijke ervaringen van patiënten veelal tot stand komen – zeker in de mondzorg, waar patiënten grote waarde hechten aan een goede vertrouwensrelatie met hun zorgverleners – door tevreden medewerkers. Anders gezegd; vooral die praktijken die een tevreden team weten te bouwen – een team met alle neuzen dezelfde kant op – gaan zich onderscheiden. Onderscheidend naar patiënten toe, maar ook onderscheidend op de arbeidsmarkt.

Hoe doe je dat?

Bij ontevredenheid binnen een team wordt er vaak van alles uit de kast gehaald om medewerkers weer tevreden te stellen. Zoals persoonlijke gesprekken, salarisverbeteringen, promotie, etc. Dergelijke maatregelen kun je zien als het manipuleren van de medewerker, wat leidt tot korte termijn tevredenheid. Echter, je wilt het liefst een tevreden, goed en loyaal team opbouwen. Daarvoor is het veel beter je medewerkers vooral weten te ‘inspireren’ in plaats van te ‘manipuleren’.

Medewerkers worden loyaal aan een werkgever vanuit de eerste behoefte om ergens bij te willen horen. Maar je wilt alleen horen bij een groep (/ praktijk), die dezelfde waarden heeft als jij zelf. Oftewel, medewerkers worden loyaal als zij geïnspireerd worden door de dieperliggende beweegredenen van de tandarts / praktijkhouder. Door Simon Sinek verwoordt in zijn boek ‘Begin met het waarom’ als je eigen ‘waarom’: een doel, een motief, een geloof waarom je als tandarts / praktijkhouder die praktijk bent gestart.

Werk van binnenuit

In plaats van het manipuleren van medewerkers of proberen te denken wat medewerkers willen, is het veel belangrijker als tandarts / praktijkhouder om allereerst duidelijkheid te creëren over je eigen waarom- nogmaals, je eigen dieperliggende doel of motief. Want medewerkers worden niet loyaal om wat je doet, maar vooral om waarom je iets doet. Om je ‘waarom’ vervolgens duidelijk te communiceren naar het team. Werk dus van binnen naar buiten.

Selecteer medewerkers niet om hun vaardigheden

Als je deze gedachte vertaalt naar het werven van nieuwe medewerkers, zal het uitgangspunt zijn om alleen nieuwe medewerkers aan te trekken die zich kunnen identificeren met het ‘waarom’ van de tandarts / praktijkhouder. Het doel is alleen mensen aan te nemen die geloven wat jij als tandarts / praktijkhouder gelooft. Mensen die zich dus geïnspireerd voelen hierdoor. Vaardigheden zijn namelijk altijd aan te leren bij medewerkers, maar hun houding en motivatie niet. Door op deze manier een groep van mensen bij elkaar te zetten, creëer je een team van gelijkgestemden. Niet van gelijkgestemde karakters, maar wel van mensen met eenzelfde doel of motief.

Wat werkt wel en wat niet

Het is dus belangrijk voor iedere tandarts / praktijkhouder duidelijkheid te creëren over je eigen dieperliggende doelen en motieven. Dit komt lang niet altijd terug binnen praktijken of is niet duidelijk. Op willekeurige praktijkwebsites zijn bijvoorbeeld de volgende teksten te lezen:

–       Een stralend, gezond gebit is ons doel!

–       Dé specialist voor uw tanden.

–       Kwaliteit en persoonlijke begeleiding staan hoog in het vaandel.

–       Onze missie is het leveren van tandheelkundige zorg op kwalitatief hoog niveau.

Dergelijke statements beschrijven veel meer ‘wat’ of ‘hoe’ een praktijk werkt, maar nog niet het ‘waarom’ van de praktijk. Samen met een praktijk heb ik gewerkt aan hun ‘waarom’ waaruit de volgende omschrijving is gekomen:

“Elkaar een lach bezorgen, zodat eenieder met plezier in het leven staat.”

Deze tekst geeft veel meer het geloof en motief van de tandarts / praktijkhouder weer en gaat over de onderlinge relatie binnen het team, waarmee zowel medewerkers als patiënten zich kunnen identificeren.

Conclusie

Voldoen aan wet- en regelgeving, protocollen opstellen, de nieuwste materialen inkopen of een optimale agendaplanning: het zijn allemaal maatregelen om de praktijk te verbeteren. Maar geen voorwaarden voor het creëren van een team ‘met alle neuzen dezelfde kant op’. Daarvoor adviseer ik te starten met het formuleren van een duidelijke ‘waarom’ om zodoende gelijkgestemden te inspireren. Dit zorgt voor onderlinge loyaliteit. Want vooral praktijken met een super team zullen zich ook op langere termijn weten te onderscheiden in de arbeidsmarkt en naar patiënten.

Tot slot

Een duidelijke missie zorgt voor richting. Volg de online cursus ‘Missie en visie’ die jou begeleidt bij het opstellen van jouw missie.

Over de schrijver
Reactie plaatsen