Wil je meer regie over je eigen praktijk?
Wil je meer regie over je eigen praktijk?
23 september 2019 

Wil je meer regie over je eigen praktijk?

Waarom een plan goed werkt

Het is bekend, dat tandarts /
praktijkhouders steeds meer werkdruk ervaren van het voeren van een eigen
praktijk. Zo erg zelfs, dat sommige jonge tandarts / praktijkhouders zich soms
bevrijd voelen met de verkoop van hun praktijk. Of dat een burn-out bijna
welkom is, omdat het signaal ‘je hebt te lang datgene gedaan wat je eigenlijk
niet wilt’ niet meer genegeerd kan worden. Dan wordt het hoogste tijd het heft
in eigen hand te nemen.

De
werkdruk is (te) hoog

Het is een gegeven, dat de werkdruk
rondom de praktijkvoering van een tandartsenpraktijk enorm is toegenomen.
Enerzijds is de administratieve last binnen de gezondheidszorg toegenomen.
Anderzijds ben je als tandarts / praktijkhouders ook nog werkgever van een
MKB-onderneming met alle bijbehorende eisen vanuit wet- en regelgeving.

Deze hoge werkdruk op het vlak van
praktijkmanagement zorgt er vaak voor, dat het alle energie ‘wegzuigt’ bij de
tandarts / praktijkhouder. De pijn ligt overduidelijk op dit terrein, maar ook
de sleutel tot de oplossing.

De regie in eigen hand nemen

Er worden in de politiek debatten
over gevoerd en uitgebreide lobby’s in gang gezet, maar de regel- en werkdruk
binnen de zorg zal (waarschijnlijk) niet snel verminderen. Als je het anders
wilt gaan doen, ligt de oplossing des te meer bij jezelf. Jij neemt de regie
weer in eigen handen. En dat is maar goed ook, want alleen jij kunt bepalen hoe
jouw werkzame leven eruit zou moeten zien.

Niemand anders dan jij bepaalt de
richting van jouw praktijk, en misschien nog wel belangrijker de invulling van
jouw werkzame leven. Daarvoor zul je voor jezelf wel helder moeten hebben wat
voor jou belangrijk is. Wat geeft jou energie. Advies is om jouw persoonlijke
toekomstbeeld als leidend te nemen in de toekomst van de praktijk. Bijvoorbeeld
door goed na te denken over de vraag:

“Wat gaan we met de praktijk doen en waarom gaan we dat doen?”

Inside
– out is de weg

Nogmaals, om te bepalen welke
richting je op wilt met de praktijk, is het belangrijk allereerst te weten wat
voor jou persoonlijk belangrijk is. Start dus vanuit je eigen passies en
talenten en werk dat door naar de visie van je praktijk. Alleen in deze volgorde
zul je in staat zijn je praktijk zodanig te organiseren, dat je weer bevlogen
aan het werk zult zijn.

Ditzelfde geldt dus ook voor de
beslissingen die je neemt rondom de praktijkvoering. Ook hier is het belangrijk
om van binnen naar buiten te werken (‘inside – out’). Regelmatig stellen
tandarts / praktijkhouders mij vragen als: ‘Mijn collega doet jaarlijks
functioneringsgesprekken. Moet ik dat ook gaan doen?” Advies is dus, dat je
alleen dingen doet waar je zelf voor gekozen hebt (tenzij wetgeving stelt dat
iets verplicht is uiteraard). En waar je voor kiest, omdat je van mening bent
dat het een toegevoegde waarde oplevert voor jou of voor de praktijk. Door te
redeneren vanuit ‘inside – out’ bepaal jij weer wat goed is voor jou en voor de
praktijk.

Waarom een plan?

Jouw antwoorden op deze vraag zijn
jouw uitgangspunten voor het organiseren en verbeteren van de praktijk. Hier
goed over nadenken is om de volgende redenen van onschatbare waarde:

 • Het geeft richting en doelen
  Als je weet wat het leven voor jou meer dan de moeite waard maakt, weet je ook waar je al je energie op moet richten.
 • Eerst geloven en dan zien
  Het bepalen van jouw richting zorgt voor focus.
 • Als anker in moeilijke tijden
  Richting en focus is ook heel prettig om alles weer ‘terug op de rails te krijgen’ in moeilijkere tijden.
 • Als voorbehoedmiddel tegen burn-out en depressie
  Als je weet wat je wilt en hiernaar leeft, dan is een burn-out of depressie vaak ver weg.

Van
missie en visie, naar doelen, naar acties

“Een plan is pas een goed plan als je er iets mee doet.”

En als leider heb je straks een duidelijk beeld op de wat- en waaromvragen. Dit kun je vastleggen in je missie en visie. Echter, dit is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Het opstellen van een missie en visie is namelijk heel lastig. Zo lastig zelfs, dat tandarts / praktijkhouders hier soms op blijven ‘hangen’. Misschien wel omdat hun passie hier helemaal niet ligt.

Hetgeen je vooral wilt bereiken
vanuit de missie en visie, is dat je in beweging komt. Dat jouw ideeën (jouw
antwoorden op de wat- en waaromvragen) gerealiseerd gaan worden. In dat geval
is het advies de missie en visie over te slaan en direct concreet te worden.
Namelijk door het opschrijven van je doelen en zodoende te komen tot concrete
acties.

Conclusie

Een plan zorgt voor richting en geeft houvast. Belangrijkste advies is een plan te hebben met je praktijk – tenzij je volkomen tevreden bent met de huidige situatie en hier niet aanvullend energie in hoeft te steken om dit zo te behouden. Maar wel een plan dat voortkomt uit je persoonlijke ambities, wensen en drijfveren. Want alleen dan zul je ook de bereidheid hebben het plan daadwerkelijk te gaan realiseren. Wees dus ook eerlijk en realistisch naar jezelf bij het opstellen van het plan. Vervolgens begint de grote uitdaging om ‘baas te worden en te blijven van je eigen verbeterproces’. Succes ermee.

Zelf aan de slag gaan

Wil je meer regie over je eigen praktijk? Maar lukt het je niet ‘baas te worden over je eigen verbeterproces’? Lees hier voor wat Sjoerd Kuiken voor jou kan betekenen. Of neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen