Een praktijkmanager aanstellen. Durf jij het aan?
Een praktijkmanager aanstellen. Durf jij het aan?
16 december 2020 

Een praktijkmanager aanstellen. Durf jij het aan?

Drukt het praktijkmanagement ook als een zware last op jouw schouders? Of ben je niet tevreden met het ‘reilen en zeilen’ in jouw praktijk? Er zijn veel collega-praktijkhouders die dergelijke gevoelens ervaren. Als je weet waar de oplossing ligt, is vervolgens de uitdaging om daadwerkelijk te veranderen. Om de verandering te DURVEN aangaan. In deze serie wordt in elk artikel een nieuwe maatregel besproken, die wellicht ook voor jou opgaat. Durf jij het aan te veranderen? Het eerste artikel in deze serie gaat over het aanstellen van een praktijkmanager.

 

De organisatiestructuur

De meeste medewerkers binnen het team houden zich vooral bezig met het primaire proces, namelijk het verlenen van zorg. Echter, een goed lopende praktijk komt – mede – tot stand door hoe het praktijkmanagement is ingevuld. Het wel of niet aanstellen van een praktijkmanager is hierin voor praktijkhouders vaak een dilemma.

Praktijken zonder praktijkmanager hebben daardoor bijna niet tot nauwelijks uren per week beschikbaar om als ‘smeermiddel’ in te zetten. In dat geval komt alle druk van het praktijkmanagement op de schouders van de praktijkhouder, wat veelal ook in de avonduren en weekenden wordt ingevuld.

Daarvoor is het goed om de rol of functie van een praktijkmanager niet als een kostenpost te zien, maar als een indirecte bron van inkomsten. Een rol die prima door de praktijkhouder te delegeren is. Want vergeet niet: elke praktijk heeft ‘smeermiddel’ nodig om goed te lopen.

 

Voorwaarden voor een praktijkmanager

Het aanstellen van een praktijkmanager is één. Het faciliteren van een juiste werkomgeving is vervolgens net zo belangrijk. Houd daarbij de volgende voorwaarden in gedachte:

 1. Eigen werkplek
  Een praktijkmanager moet de tijd en ruimte hebben om de werkzaamheden te doen, die losstaan van het primaire proces van de praktijk (het behandelen van patiënten). Zorg dus voor een eigen werkplek. Een praktijkmanager die zijn of haar werkplek heeft aan de balie is niet efficiënt. Thuiswerken daarentegen kan een hele goede manier zijn om rustig en ongestoord te kunnen werken.
 2. Voldoende uren per week
  Het goed organiseren van een praktijk vergt veel tijd. Tijd die de meeste medewerkers niet hebben, omdat zij zich primair met de zorgverlening bezighouden. Plan een praktijkmanager in voor voldoende uren per week, die ook effectief besteed worden. Dus voorkom dat de praktijkmanager de ‘vliegende keeper’ wordt bij uitval van medewerkers.
 3. Steun vanuit de praktijkhouder
  Het moet duidelijk zijn voor het team voor welke werkzaamheden de praktijkmanager verantwoordelijk is. De praktijkmanager is organisatorisch min of meer gepositioneerd tussen de praktijkhouder en het team. Op deze positie is het een voorwaarde, dat de praktijkmanager in zijn of haar werkzaamheden ook wordt gesteund door de praktijkhouder. Om zodoende autoriteit te hebben in de aansturing naar het team, zodat de praktijkhouder ook daadwerkelijk ontzorgd kan worden.
 4. Affiniteit met de werkvloer
  Verder is het belangrijk voor de praktijkmanager om kennis te hebben van tandheelkundige zorg (niet per se van tandheelkunde zelf dus) en ook regelmatig op de werkvloer aanwezig te zijn. Alleen dan ben je in staat om ook proactief de verbeteringen te zien.

 

Het aanstellen van een praktijkmanager zorgt voor een permanent ‘smeermiddel’ in de praktijk. Als de praktijkmanager in staat is zijn of haar werk goed te doen, word je minder als praktijkhouder geleefd en is de praktijk beter in staat soepel te draaien. Dit vraagt om het delegeren van werkzaamheden, dit vraagt om investeringen en dit vraagt om de juiste voorwaarden. Durf jij het aan?

Dit artikel is geplaatst op www.dentalinfo.nl.

Over de schrijver
Reactie plaatsen