Voorwaarden voor een succesvol team | Kuiken Praktijkmanagement
Voorwaarden voor een succesvol team
18 augustus 2015 

Voorwaarden voor een succesvol team

Voorwaarden die een tandarts moet creëren om alles uit het team te halen.
Als tandarts en praktijkhouder van het tandheelkundig team werkt u keihard om de praktijk succesvol te laten zijn. Naast zorgverlener bent u tevens manager van het team. Waaraan moet u uw tijd besteden als manager om alles uit het team te halen? Welke voorwaarden dient u als manager te creëren? Kortom hoe krijgt u een succesvol team?

Rol van de tandarts voor een succesvol team

Als tandartsen het over het (gewenste) functioneren van hun team hebben, worden vaak termen gebruikt als: verantwoordelijkheid, pro-activiteit, patiëntgerichtheid, empathie en samenwerken. Al deze woorden gaan over hoe mensen hun werk doen. Oftewel, medewerkers wordt gevraagd bepaald gedrag te vertonen. Hiermee rekening houdende vraagt dit van de tandarts (en manager van het tandheelkundige team) een bepaalde rol van leiding geven. Deze rol gaat in op het formuleren van een praktijkdoel en het zoeken van medewerkers die hierbij passen. Om hen vervolgens te faciliteren, te enthousiasmeren en te helpen het team en zichzelf te ontwikkelen. Leiderschap vraagt visie, vertrouwen en het vermogen om los te laten.

Creëren van voorwaarden

Binnen zijn rol van manager van het team dient de tandarts de volgende voorwaarden te creëren.

1.     Zorg voor een duidelijke visie en missie (= ambitie)
Door de kernwaarden en ambitie van de praktijk helder te formuleren zijn de uitgangspunten helder voor uzelf en voor het team. Met een doelstelling geeft de tandarts richting en toekomst aan de praktijk wat ook de bijdrage voor iedere medewerker aan het succes van de praktijk veel beter inzichtelijk maakt.

2.     Selecteer medewerkers die passen bij uw visie en missie (= gedeelde ambitie)
Elke medewerker heeft een reden om iedere dag weer aan het werk te gaan en zich volledig in te zetten. Dit is uiteraard echt niet het gevolg van de praktijkdoelstellingen, maar vooral het gevolg van de persoonlijke ambities van de medewerker. Belangrijk is daarom medewerker te hebben wiens persoonlijke ambities aansluiten bij de praktijkambitie. De gedeelde ambitie in een tandartsenpraktijk gaat altijd over het leveren van goede zorg aan patiënten. Uw praktijk kunt u zien als een groep mensen dat heeft besloten samen te werken om patiënten zorg te verlenen. De manier waarop die samenwerking georganiseerd is en het enthousiasme waarmee die mensen hun werk doen, bepaalt voor een groot deel het succes van de praktijk. De gedeelde ambitie creëert u door voor elke medewerker zo concreet mogelijk te maken wat de opbrengst van hun werk is in het leveren van goede zorg aan de patiënten. Vervolgens is het belangrijk dat u de successen met elkaar deelt (zoals een patiënt die een kaartje of gebak achterlaat in de praktijk) en iedereen betrekt bij het vergaren van ideeën om de zorg voor patiënten verder te verbeteren. Dit alles maakt uw medewerkers trots om bij uw praktijk te horen.

3.     Maak de praktijk als een ‘warm nest’ voor uw team
Belangrijkste punt wellicht om hierbij te vermelden is dat zorg altijd wordt geleverd door mensen. En medewerkers zullen dus niet als kostenpost moeten worden gezien, maar als ‘productie factor’. Oftewel, op de juiste manier investeren in medewerkers zal zich terugverdienen. Er wordt weleens gezegd: alles wat je aandacht geeft groeit. Dit geldt uiteraard ook voor medewerkers. En dat begint direct bij het aannemen en inwerken van nieuwe medewerkers. Een warm welkom is een belangrijke start. Medewerkers willen namelijk niets liever dan ergens bij horen. Ze willen namelijk bij uw team horen.

4.     Faciliteer ontwikkeling en opleiding
Medewerkers dienen met de juiste kennis en de juiste middelen aan het werk te gaan. Het opleiden van medewerkers vergt uiteraard tijd en investering, maar dit verdient zich terug. Een medewerker leert beter als hij een bepaalde band voelt met de tandarts. Een warm nest maakt u door te kijken naar wat uw team nodig heeft om zich thuis en gesteund te voelen.

5.     Zorg voor werkzame kaders
Uitgangspunt is allereerst dat de medewerkers veel verantwoordelijkheid wordt gegeven in het uitvoeren van de werkzaamheden. De werkzaamheden worden beoordeeld op het resultaat en niet op het uitvoeren van de afzonderlijke taken of procedures. Naast deze ‘vrijheden’ is het heel belangrijk om duidelijke (glasheldere) kaders vast te stellen. De kaders werken niet als een beperking, maar juist als verheldering. De kaders worden gesteld door elke medewerker heel duidelijk te maken waarvoor hij verantwoordelijk is en welk resultaat wordt verwacht. Tevens dient glashelder gemaakt te worden buiten welke grenzen de medewerker zich niet mag bewegen. Dit betekent ook dat u als manager duidelijk optreedt indien de kaders worden doorbroken.

6.     Evalueer uw resultaten
Zonder evaluatie is tijdige bijsturing niet mogelijk. Naast het evalueren van de interne processen is het misschien nog wel belangrijker het ‘welbevinden’ van iedere medewerker te evalueren. Het welbevinden van de medewerker staat namelijk in nauw verband met de manier van samenwerken en het enthousiasme waarmee mensen hun werk doen. Een tandarts dient goede input te verzamelen wat hem in staat stelt te evalueren en waar nodig tijdig bij te sturen.

Bron:
Dit artikel is mede gebaseerd op het boek ‘Turbo management’ van Jeroen Busscher. (Business Contact, 2010.)

[button size=”small” align=”left” link=”/contact/” linkTarget=”_blank”]Neem contact op[/button]

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen