Nieuwe dienst: Voor altijd uw praktijk op orde
Nieuwe dienst: Voor altijd uw praktijk op orde
19 december 2018 
in Nieuws

Nieuwe dienst: Voor altijd uw praktijk op orde

Is uw praktijk op orde?

Vraagt u zich af of uw praktijk aantoonbaar voldoet aan geldende wet- en regelgeving? Of wilt u dat wel eens getoetst hebben? En kost het u veel tijd en energie om alle eisen rondom wet- en regelgeving in de gaten te houden? Onze nieuwe dienstverlening kan u hierin ontzorgen.

In de huidige tijd wordt de regeldruk voor praktijken steeds groter. Iets wat veel tandartsen als last ervaren. Enerzijds vanwege de tijd en energie die dit kost. Maar vooral ook vanwege de onzekerheid: “Heb ik mijn praktijk wel op orde?”.

Module Kwaliteitsmanagement

Deze dienstverlening is opgezet met als doelstelling:
De praktijk op orde brengen met betrekking tot geldende wet- en regelgeving

De dienstverlening is opgesplitst in drie fasen:

1.   Praktijkscreening en rapportage
Op basis van een uitgebreide auditlijst wordt uw praktijk beoordeeld op geldende wet- en regelgeving. De bevindingen en adviezen worden in een bondige rapportage vastgelegd.

2.   Op maat aanleveren van een kwaliteitshandboek
Een kwaliteitshandboek wordt aangeleverd met protocollen, instructies en formulieren, waarbij deze zo veel mogelijk op maat worden uitgewerkt voor uw situatie. Het handboek wordt direct uw eigendom, zodat u deze in de toekomst altijd onafhankelijk van ons kunt aanpassen en aanvullen.

3.   Implementatie, nazorg en ondersteuning
Er is kennis nodig binnen uw team om de praktijk op orde te houden. Daarvoor trainen wij uw team en vindt er een nacontrole bezoek plaats.

Meerjarige ondersteuning

Doelstelling is allereerst uw praktijk op orde te brengen. Vervolgens is het uw uitdaging uw praktijk op orde te houden. Ook hierin willen we u graag ontzorgen door in de daaropvolgende jaren nazorg te bieden.

Meer informatie

Sjoerd Kuiken biedt deze nieuwe dienstverlening aan vanuit zijn nieuwe onderneming: iDentify Consultancy. Bekijk de flyer voor meer informatie over de verschillende pakketten plus bijbehorende tarieven. (Indien de flyer niet opent in een apart venster, wordt deze in uw map ‘Downloads’ opgeslagen)

[button link=”https://kuikenpraktijkmanagement.nl/wp-content/uploads/Flyer-Praktijk-op-orde.pdf” linkTarget=”_blank”]Download PDF-flyer[/button]

 

Of neem direct contact op via sjoerd@kuikenpraktijkmanagement.nl of 06 – 1498 0141.

Over de schrijver
Reactie plaatsen