Onderzoek naar praktijkomzet
Onderzoek naar de gemiddelde praktijkomzet
03 april 2023 

Onderzoek naar de gemiddelde praktijkomzet

Hoe goed ‘scoort’ jouw praktijk?

De praktijkomzet is niet iets wat je zomaar deelt met collega’s. Daarnaast willen veel praktijkhouders wel graag weten hoe goed de praktijk ‘scoort’. En of een hogere omzet mogelijk is. Daarom is het altijd fijn om je praktijk te kunnen vergelijken met collega praktijken. Sjoerd Kuiken heeft een analyse uitgevoerd naar de gemiddelde praktijkomzet. De uitkomsten lees je hieronder.


Uitleg van het onderzoek

Het onderzoek betreft een analyse van de praktijkomzet van meerdere praktijken, welke is teruggebracht tot een gemiddelde praktijkomzet per behandelkamer. In deze analyse zijn 19 praktijken opgenomen, die in totaal 78 behandelkamers in gebruik hebben. De praktijkomzet is exclusief techniekkosten en deze zijn geïndexeerd naar de tarieven van 2023. Hiervoor zijn de jaarlijkse indexaties van de tarieven van de UPT-codes gebruikt.

Uitkomsten van het onderzoek

De van alle praktijken cumulatief naar 2023 geïndexeerde praktijkomzetten zijn gedeeld door het totaal aantal behandelkamers – te weten 78 behandelkamers – wat resulteert in een gemiddelde jaaromzet per behandelkamer.

Aan de verdere berekening liggen de volgende twee aannames ten grondslag:

  1. De praktijk is gedurende 45 weken per jaar in bedrijf. De overige 7 weken worden als vakantie beschouwd, waarin de behandelkamers niet in gebruik zijn.
  2. De praktijk werkt gedurende 5 dagen per week volgens de reguliere kantoortijden. Er wordt dus geen rekening gehouden met avond- of weekend openstelling.


De resulteert in de volgende gemiddelde – afgeronde – bedragen:

Uitkomst

Gem. praktijkomzet

Gemiddelde praktijkomzet per behandelkamer

€ 254.260

Gemiddelde praktijkomzet per behandelkamer per week (o.b.v. 45 weken per jaar)

€ 5.650

Gemiddelde praktijkomzet per behandelkamer per dag (o.b.v. 5 dagen per week)

€ 1.130


Binnen dit onderzoek ligt de mediaan op een omzet van € 232.200 per behandelkamer.


Evaluatie van de uitkomsten

De kans is zeer reëel dat bovengenoemde gemiddelden sterk afwijken van jouw praktijk. Mijn ervaring is namelijk, dat de omzetten per praktijk en per behandeling enorm kunnen verschillen. Bovengenoemde bedragen zijn daarbij een gemiddelde van een niet-representatieve populatie van de Nederlandse tandartsenpraktijken.

De neiging is vooral focus te leggen op de gemiddelde omzet per behandelkamer per week of per dag. Echter, hoe specifieker het bedrag, hoe meer variabelen meespelen en hoe minder betrouwbaar het bedrag. Advies is dan ook vooral de vergelijking te leggen binnen jouw praktijk op het totaal van ‘de gemiddelde praktijkomzet per behandelkamer’.

Indien je wel focust op de specifiekere bedragen – namelijk de omzet per week of per dag – dien je de volgende aspecten hierin mee te ‘wegen’:

  1. De gemiddelde praktijkomzet per dag is ook weer een gemiddelde van alle verschillende behandelaren samen. Oftewel, een gemiddelde van tandartsen, mondhygiënisten, (paro) preventie-assistenten, tandtechniekers, etc.
  2. De gemiddelde praktijkomzet per dag is gebaseerd op 45 productieve weken per jaar en 5 productieve dagen per week. Het gemiddelde gaat er dus van uit, dat de behandelkamers gedurende deze periode van 5 weken buiten bedrijf zijn. In sommige praktijken zijn één of meerdere behandelkamers echter continu in bedrijf.


Conclusie

De gemiddelde praktijkomzet van € 254.260 (exclusief techniek) per behandelkamer geeft een goede indicatie wat jouw praktijk aan omzet over 2023 kan behalen. Mijn ervaring daarbij is, dat hierin voor meerdere praktijken nog – veel – ruimte is voor groei in omzet.


Online live sessie

Op donderdag 15 juniorganiseer ik een nieuwe ‘Think Forward Brainstorm’ met als onderwerp:
Meer omzet uit je praktijk

Datum: donderdag 15 juni 2023
Waar: online
Tijden: 20.00 - 21.30 uur
Prijs: deelname voor slechts € 35,00


Praktijkhouders kunnen zich hier direct aanmelden.
(Of gebruik de volgende URL: https://kuikenpraktijkmanagement.plugandpay.nl/checkout/brainstorm-meer-omzet-uit-je-praktijk.)


Dit artikel is ook geplaatst op www.dentalinfo.nl. Dé website voor mondzorgprofessionals.

Over de schrijver
Reactie plaatsen