Streef je praktijkambitie na
Leef NIET in het hier en nu

Neem alle beslissingen vanuit de lange termijn doelstelling. 


Inleiding

Binnen praktijken wordt altijd heel hard gewerkt en is de werkdruk relatief hoog. Is er dan nog wel tijd om te genieten van wat je als team elke dag weer met elkaar presteert? Lang niet altijd. Mijn advies is echter om vooral NIET in het hier en nu te leven. In dit artikel leg ik uit waarom.


Praktijkvoorbeeld 1

Situatie

Binnen deze middelgrote praktijk heeft een ZZP-mondhygiënist opgezegd, waardoor er voor drie dagen per week een behandelkamer leeg komt te staan. Gelukkig is er nog niet zo lang geleden contact geweest met een net afgestudeerde mondhygiënist, die nog op zoek is naar een tweede werkplek. De net afgestudeerde mondhygiënist wordt nog dezelfde dag gebeld en twee dagen later is de overeenkomst getekend. Het ‘gat’ van drie dagen is gelukkig weer direct opgevuld.

Reflectie

In mijn begeleidingstraject bij deze praktijk is gesproken over de ambitie van de praktijkhouder, waarin hij heeft aangegeven graag met een meerkamerplanning te gaan werken. Om dit daadwerkelijk te kunnen realiseren, zal de praktijk de ommezwaai moeten maken naar een kamerbezetting met (paro) preventie-assistenten. Voor de meerkamerplanning is het niet wenselijk de behandelkamer te laten ‘bezetten’ door mondhygiënisten.


De belangrijkste vraag 

Bij elke beslissing die binnen de praktijk wordt gedaan is mijn advies om deze NIET in het hier en nu te nemen. Elke te maken keuze biedt namelijk de mogelijkheid het anders te gaan doen. Om een nieuwe weg in te slaan.

Stel jezelf dan ook altijd de volgende vraag: Is deze beslissing (/ deze keuze) ook goed voor de praktijk op de langere termijn?

Voorwaarde daarvoor is uiteraard wel, dat je als praktijkhouder goed voor ogen hebt wat jouw lange termijn visie is. Waar je met de praktijk op termijn naar toe wilt.


Ontwikkel vanuit een visie

Een gedegen groei en ontwikkeling van de praktijk begint altijd met het hebben van een duidelijke visie. Praktijkhouders hebben soms wel een visie, maar te vaak zie ik dat deze niet leidend is bij het nemen van de alledaagse beslissingen.

Mijn advies is om de visie altijd de basis – het startpunt – te laten zijn alle keuzes. Hiervoor is het belangrijk, dat je als praktijkhouder deze lange termijn visie daadwerkelijk weet te vertalen naar concrete doelen, acties en gewenst gedrag.

Moet elke praktijk dan een visie hebben? Wat mij betreft is vooral datgene goed om te doen, waarvan je zelf denkt dat het je helpt. En niet omdat anderen – of ik – dat toevallig vinden of roepen. Wel ervaar ik, dat het hebben van een visie een aantal belangrijke functies heeft:

  1. Het geeft richting voor de toekomst.
  2. Het werkt inspirerend.
  3. Het zorgt voor helderheid en focus.
  4. Het geeft houvast.


Praktijkvoorbeeld 2

Situatie

Deze praktijk overweegt al langere tijd een technieker ‘in huis’ te nemen. Op deze manier gaat de kamerbezetting omhoog en kunnen patiënten meer onder één dak van zorg worden voorzien.

Reflectie

De praktijk bezit sinds kort een mondscanner, waarmee de toegevoegde waarde van een ‘in huis’ technieker deels verdwijnt. Daarnaast worden assistenten steeds actiever ingezet aan de stoel. In het verlengde biedt dit kansen voor de praktijk om de assistenten verder op te leiden in het scannen en geen technieker aan te stellen. Wat aansluit bij de visie van de praktijk om medewerkers veel ontwikkel mogelijkheden te bieden.


Stel jezelf de volgende vragen

Om tot een heldere visie te komen kunnen de volgende vragen wellicht daarbij helpen:

  1. Hoe tevreden ben je momenteel over het tandheelkundige werk, de patiënten, het team en de praktijkomzet?
  2. Wat is er de afgelopen periode heel goed gegaan in de praktijk?
  3. Welke veranderingen (/ ontwikkelingen) zie je in de komende periode aankomen voor de praktijk?
  4. Welke verbeteringen (/ kansen) zou je in de komende periode willen doorvoeren in de praktijk?
  5. Is er één ding dat je kunt doen (en nu niet doet) dat een enorm positief effect op de praktijk heeft als je het regelmatig zou doen?
  6. Hoe ziet jouw praktijk er over één, twee of drie jaar uit (anders dan nu het geval is)?

Aanvullend is mijn advies over jouw antwoorden op bovenstaande vragen ook te sparren met familie, vrienden, collega’s en experts. Allemaal met het doel jouw praktijkvisie helder te krijgen.


Conclusie

Het zal in de dagelijkse praktijk echt niet altijd lukken, maar maak keuzes en beslissingen zo veel mogelijk vanuit de volgende afweging: ‘Is deze beslissing (/ deze keuze) ook goed voor de praktijk op de langere termijn?’.

Door dit consequent te blijven doen, zal de kwaliteit van de beslissingen toenemen en zul je als praktijk veel actiever de visie nastreven.

Over de schrijver
Reactie plaatsen