Cases - Kuiken Praktijkmanagement
Behandelkamer tandartspraktijk

Cases

Krijg meer inzicht in de inhoud van mijn diensten

Opstarten nieuwe praktijk

De tandarts-praktijkhouder heeft de praktijk eind 2019 overgenomen en is kort daarna verhuisd naar een nieuw pand. De ambitie van de praktijkhouder is om de interne werkwijze en protocollen aan te scherpen, zodat de praktijk zich beter en aantoonbaar conformeert aan geldende wet- en regelgeving. 

 

Mijn rol binnen dit project is het activeren van het team en de overige zorgverleners. Allereerst door een startbijeenkomst te organiseren, waarin ik de noodzaak en de inhoud van het project heb toegelicht. Vervolgens is het project opgedeeld, waarna medewerkers zijn ingezet en prioriteiten zijn bepaald. Mijn ondersteuning richtte zich verder op het adviseren over de invulling, de controle van de kwaliteit en het bewaken van de voortgang.
Case: Samenwerking binnen maatschap

Samenwerking binnen maatschap

De praktijkhouder beschikt al enige jaren over een eigen praktijk, die snel is gegroeid. In 2019 is de praktijkhouder een maatschap aangegaan met een collega om samen de praktijk verder uit te breiden en ook te verhuizen naar een nieuwe locatie. Vanaf de start van de samenwerking hebben de maten mij gevraagd hen te begeleiden om onderlinge misverstanden voor te zijn en de samenwerking optimaal te laten verlopen. 

 

Enerzijds was ik voor de maten bereikbaar als klankbord en anderzijds als sparringpartner. Zowel voor hen als maatschap als ook persoonlijk. Soms om met elkaar van gedachte te wisselen over de toekomst van de praktijk en andere keren over lopende issues binnen het team. Gedurende een langere periode wordt ik inmiddels door de maten – naar behoefte – geconsulteerd en ben ik hun vaste adviseur over het ondernemerschap en het praktijkmanagement. 

Case: Verbeteren agendaplanning

Verbeteren agendaplanning

Binnen deze praktijk is heel veel zorg te verlenen en wordt gewerkt met een leuk en vast team. Eén van de behandelaren heeft de praktijk begin 2019 echter verlaten om zich verder te specialiseren, welke plek niet goed kon worden opgevuld. Dit omdat de praktijk in een buitengebied is gevestigd. Doelstelling van het project is om de zorg met minder behandelaren (/ tandartsen) te doen door de agendaplanning te veranderen. 

 

De vraag aan mij was om de huidige agendaplanning efficiënter in te richten. Oftewel, om dezelfde hoeveelheid zorg te kunnen leveren met één behandelaar minder. In samenspraak met de praktijkhouder en praktijkmanager is allereerst een vorm opgezet, waarbij de tandartsen over meerdere behandelkamers zijn gaan werken en meer handelingen gedelegeerd worden aan het team. Mijn rol betrof verder het activeren van het team en het begeleiden van de gehele verandering. Daarnaast werd ik gedurende dit traject ingeschakeld om te sparren over lopende issues rondom personeels- en praktijkmanagement. 

 

Sparringpartner in het leidinggeven 

De tandarts-praktijkhouder voert al langere tijd zelfstandig een eigen praktijk. De praktijk loopt goed en er wordt gewerkt met een leuk en vast team. De tandarts heeft vooral interesse in het uitoefenen van haar beroep en worstelt bij tijd en wijle met bijbehorende management vraagstukken. Denk aan de contracten van het personeel, het voeren van functioneringsgesprekken en het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem. 

 

De praktijkhouder schakelt mij in als sparringpartner. Mijn rol is om met haar mee te denken, haar te adviseren en waar mogelijk te ondersteunen of te ontlasten. Dit laatste bijvoorbeeld bij het voeren van de functioneringsgesprekken en het voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Omdat er weinig affiniteit is vanuit de praktijkhouder op deze punten is er behoefte aan een ‘stok achter de deur’. Door gezamenlijk duidelijke deadlines af te spreken is de praktijkhouder beter in staat de gewenste verbeteringen daadwerkelijk door te voeren. 

Begeleiding bij aansturing team

Begeleiding bij aansturing team 

Deze klant heeft enkele jaren geleden de praktijk overgenomen en is nu zelfstandig praktijkhouder met een groot team. Daarnaast is hij de enige behandelaar binnen de praktijk. Alleen al de zorgverlening vergt heel veel van zijn tijd. Verder is er vanuit de praktijkhouder weinig affiniteit met het praktijkmanagement, waardoor de aanwezige praktijkmanager  steeds meer verantwoordelijkheden krijgt toebedeeld. 


Mijn rol in deze praktijk is de praktijkhouder te begeleiden in de aansturing van het personeel. Niet zozeer de aansturing op de werkvloer als wel de onderlinge taakverdeling over alle management werkzaamheden en onder andere ook het begeleiden en ondersteunen bij de jaarlijkse functioneringsgesprekken. Een andere rol is de praktijkmanager verder te helpen ‘groeien’ in haar extra taken en verantwoordelijkheden. Dit door regelmatig met haar in gesprek te gaan hierover, haar te adviseren en ook terugkoppeling te vragen aan de praktijkhouder. 


Opstellen praktijkvisie

Opstellen praktijkvisie 

De praktijk bestaat al langere tijd en kent een hecht team met een vast patiëntenbestand. De tandarts-praktijkhouder heeft persoonlijk veel ambities. Zowel met de praktijk als ook op persoonlijk vlak. De uitdaging is dan ook om al deze ambities in één werkweek te stoppen. 


De opdracht was om samen met de praktijkhouder en het team een nieuwe praktijkvisie te ontwikkelen. Vanuit de praktijkhouder zijn hiervoor allereerst diverse uitgangspunten benoemd, waarna ik in gesprek ben gegaan met alle medewerkers. Vervolgens zijn diverse scenario’s doorgesproken, welke door mij zijn ‘doorgerekend’. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe praktijkvisie met daaraan gekoppeld enkele korte termijn doelstellingen zoals door mij uitgeschreven in een plan van aanpak.