Een succesvolle tandartspraktijk

Er wordt steeds meer gevraagd van de tandarts of praktijkhouder, die hier veel stress en onzekerheid over kan ervaren. Zelfs zo dat dit de praktijk negatief beïnvloedt. De praktijk is niet in staat om verbeteringen door te voeren en problemen op te lossen, terwijl de concurrentie juist toeneemt en de kosten stijgen.

Wat ik NIET doe

Mijn dienstverlening is er niet op gericht om de praktijk te ontzorgen. Ook ga ik tandartsen geen werk uit handen nemen. Mijn dienstverlening bestaat uit een intensieve begeleiding, ondersteuning en training van de praktijk en het team. Erop gericht om jezelf te ontzorgen en het realiseren van een succesvolle praktijk. Na de praktijkbegeleiding zijn de tandarts en het team in staat de tandartspraktijk zelfstandig succesvol voort te zetten.

Neem contact op

 

Praktijk brede aanpak

Mijn diensten zijn altijd projectmatig (oftewel, er zit een einddatum aan) en gericht op het neerzetten van een succesvolle praktijk. De onderwerpen die in mijn aanpak terugkomen zijn verwoord in mijn Praktijk Management Model. Het gaat dus om een praktijk brede aanpak. Erop gericht om structurele verbeteringen door te voeren, zodat de praktijk vervolgens zelfstandig succesvol kan verder groeien. In mijn praktijkbegeleiding wordt vooral gewerkt aan een gedegen en goede basis voor een succesvolle praktijk.

Waarom een praktijk brede aanpak?

Regelmatig krijg ik hele specifieke vragen van tandartsen over hele specifieke problemen in hun praktijk. Uit ervaring blijkt echter altijd dat een probleem binnen de praktijk nooit op zich staat. Dat is ook de reden, waarom de onderwerpen binnen mijn Praktijk Management Model via radertjes met elkaar zijn verbonden. De praktijkorganisatie is als een uurwerk. Door mij alleen op een onderdeel te richten, zal de praktijk niet structureel verbeteren. Of wordt er niet een structureel goede basis gelegd voor een succesvolle praktijk. En daarom kies ik voor een praktijk brede en intensieve aanpak.

Neem contact op

 

Hoe lang duurt mijn ondersteuning? En wat zijn de kosten?

De praktijk brede aanpak loopt gemiddeld 5 tot 7 maanden. De uiteindelijke duur is vooraf nooit exact te bepalen, omdat de ontwikkelingen binnen de praktijk van invloed zijn. De begeleiding is intensief, zodat ik betrokken kan zijn bij alle belangrijke stappen en beslissingen die genomen moeten worden. Dit komt gemiddeld neer op een dag ondersteuning per week. De investering voor mijn diensten zijn aanzienlijk. Veel belangrijker zijn de opbrengsten voor de praktijk. Uit ervaring kan ik aangeven, dat de investering in mijn dienstverlening voor praktijken binnen 1 tot 1,5 jaar zijn terugverdiend. Om hier in alle daaropvolgende jaren extra winst aan over te houden. Met name omdat binnen de aanpak ook wordt gefocust op efficiënter werken en meer rendement.

Kun je mij niet alleen vertellen wat ik moet doen? Ik heb een heel team, die hier dan mee aan de slag kan gaan.

Ik zal tijdens mijn dienstverlening geen deel gaan uitmaken van het team, waardoor mijn rol in de praktijk altijd als ‘externe’ is. Dit stelt mij in staat om de identiteit van de praktijk en het team te beoordelen en ook blinde vlekken bloot te kunnen leggen. Ook ben ik zodoende veel beter in staat om de tandarts / praktijkhouder een spiegel voor te houden en vervolgens te trainen. Tot slot vraagt het doorvoeren van veranderingen om uit de ‘comfort zone’ te stappen. En daarvoor heb je soms iemand nodig die je triggert of uitdaagt. Of uit ervaring bij andere praktijken het tegendeel kan bewijzen. Juist om al deze redenen gaat het praktijken veelal niet lukken zonder intensieve begeleiding een verbetertraject in korte tijd zelf te doorlopen.

Het komt de praktijk nu niet goed uit. Wanneer kan ik het beste starten?

Er is nooit een perfect moment om een intensieve begeleiding te starten. Er zijn namelijk altijd wel argumenten en ontwikkelingen, die ervoor pleiten om de start uit te stellen. Maar waarom wachten? In alle gevallen leidt de praktijkbegeleiding namelijk tot extra huiswerk voor de tandarts en het team. We willen namelijk verbeteren en dat gaat niet vanzelf. Dus waarom maar niet gelijk beginnen? Gelukkig is het nooit te laat om te beginnen.

Neem contact op