Tips voor efficiënte meerkamer planning | Kuiken Praktijkmanagement
Meer rendement: Tips voor een efficiënte meerkamer planning
26 november 2013 

Meer rendement: Tips voor een efficiënte meerkamer planning

Een hogere winst kan behaald worden door slimmer te werken. Een directe manier van slimmer werken is taakdelegatie binnen een meerkamerplanning. De meerkamer planning blijkt in de praktijk echter niet altijd efficiënt opgezet te zijn.

Taakdelegatie en meerkamer planning

Naast het toepassen van het 3 S’en model is een meerkamer planning met toepassing van taakdelegatie een rendementsverhogend ‘instrument’. De kwaliteit van de mondzorg is al lang niet meer het resultaat van het werk van één tandarts, maar dat van verschillende mondzorgverleners. Zo zijn in toenemende mate ook de (preventie)assistent betrokken bij de directe zorgverlening aan de patiënt. Mondzorg is teamwerk geworden.

Als gevolg van deze taakdelegatie kan de tandarts prima op meerdere kamers ‘tegelijkertijd’ behandelen. Dit wordt al regelmatig toegepast. Echter, uit ervaring blijkt dat praktijken zeggen met een meerkamerplanning te werken, maar in feite een één-kamer-planning hanteren. Doordat afspraken nog steeds gewoon na elkaar worden ingepland.

Tips voor een efficiënte meerkamerplanning

Een goede meerkamerplanning is efficiënt en levert dus tijdwinst en meer omzet op vergeleken met een één-kamer-planning. Tips voor een goede meerkamer planning zijn:

–       Stel eenmalig een goede ‘blokplanning’ voor de kamers op en volg deze planning elke dag:
        Een vaste planning creëert duidelijkheid en rust, wat tijdwinst gaat opleveren.
–       De tandarts is doorlopend en continu aan het werk gedurende de tijd van patiëntbehandeling:
        Ongebruikte tijd is onherstelbaar verlies
–       Laat afspraken in elkaar overlopen voor de tandarts en elkaar overlappen voor de assistenten:
        Voorkom dat twee kamers worden gebruikt voor een één-kamer-planning
–       Stel de tijdsduur voor behandelingen niet te ruim:
        Als er 30 minuten beschikbaar is, zal een taak van 5 minuten ook 30 minuten duren.
–       Leid assistenten op voor taakdelegatie en geef ze de ruimte hun verantwoordelijkheid te nemen:
        Gebruik de kracht van verdeeld management

[button size=”small” align=”left” link=”/contact/” linkTarget=”_blank”]Neem contact op[/button]

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen