Blijf waken over de continuïteit
Blijf waken over de continuïteit
26 september 2021 

Blijf waken over de continuïteit

Over de risico’s die de continuïteit in gevaar kunnen brengen.

 

Inleiding

De continuïteit van zorgverlening is waar je als tandarts-praktijkhouder continu mee bezig bent. Om altijd de beste zorg te kunnen geven aan je patiënten. Maar ben je ook bezig met de continuïteit van jouw praktijk? Sta je wel goed genoeg stil bij hoe de praktijk is georganiseerd en welke risico’s het succes of het voortbestaan van de praktijk kunnen bedreigen?

 

Risico denken? Een blinde vlek

Wanneer is jouw praktijk succesvol? Iedere praktijkhouder heeft hier een eigen antwoord op. Het antwoord zal waarschijnlijk gaan over zaken als: financieel gezond, tevreden patiënten en tevreden medewerkers. Om deze vraag te beantwoorden kijken we veelal naar wat we willen bereiken en in hoeverre dit al is gerealiseerd. Er wordt vaak niet stilgestaan bij de offers die we hiervoor moeten brengen of de gevaren die er dreigen. Kijken naar de praktijk vanuit een risico perspectief is veelal een blinde vlek.

In dit artikel wil ik jou als lezer meegeven om ook kritisch te kijken naar welke risico’s er ‘boven de praktijk hangen’. Risico’s die het succes van de praktijk in gevaar zouden kunnen brengen.

 

Loyaliteit en continuïteit

Een tandartspraktijk kan veelal als een hele stabiele onderneming worden gezien. Denk bijvoorbeeld aan een situatie, dat het pand in eigen bezit is, patiënten loyaal en actief zijn en een loyaal team aanwezig is. Veel factoren die bijdragen aan een goede basis en continuïteit. Ook dan kunnen zich situaties voordoen, waarin de continuïteit onder druk komt te staan. En wat vooraf voorkomen had kunnen voorkomen.

Hieronder worden diverse voorbeeld casus besproken, die elk weer op een andere manier een risico blootleggen. Een risico dat wellicht ook ‘boven jouw praktijk hangt’. De kern is, dat de praktijk of de praktijkhouder te veel afhankelijk wordt van externe factoren.

 

Risico: Praktijkomzet is afhankelijk van één persoon

“En wat als je morgen onder een tram rijdt?” Een veelgehoorde vraag, die zeker kan opgaan voor tandarts-praktijkhouders die als enig zorgverlener in een meerkamerplanning werken. Een concept gericht op efficiëntie, dat een financieel gezonde praktijk kan opleveren. Een concept wat daarentegen ook een enorme afhankelijkheid kent van één persoon.

Casus: De praktijk beschikt over vier behandelkamers, waar de tandarts over meerdere behandelkamers werkt. De tandarts-praktijkhouder is de enige zorgverlener en dus eindverantwoordelijk voor alle tandheelkundige zorg. Daarnaast is haar manier van werken ook niet eenvoudig over te dragen aan een waarnemer. Een situatie die deze tandarts-praktijkhouder toch aan het denken zet vanuit de angst voor arbeidsongeschiktheid. En wat ertoe heeft geleid op zoek te gaan naar uitbreiding van het team met een collega-tandarts.

 

Risico: ZZP-tandartsen draaien verlies

In veel praktijken waar meerdere tandartsen werkzaam zijn, wordt gewerkt binnen een ZZP-constructie. Bij het aangaan van een overeenkomst van opdracht wordt onderhandeld over het percentage van de omzet, dat de ZZP-tandarts als honorarium gaat ontvangen. Regelmatig wordt vervolgens echter niet tot nauwelijks gekeken naar het uiteindelijke rendement voor de praktijk. Het risico voor de praktijk is, dat een deel van de winst wegvloeit om het verlies van één of meerdere behandelaren te compenseren.

Casus: Binnen deze grote groepspraktijk ontvangen alle ZZP-tandartsen hetzelfde percentage als honorarium. Echter, de gemiddelde dagomzetten verschillen per behandelaar enorm. Als deze omzetten worden afgezet tegen de kosten voor een behandelkamer blijkt, dat de winst van de praktijk voor een groot deel afhankelijk is van de tandarts-praktijkhouder zelf. De enorme omzetten die door de andere tandartsen worden behaald, dragen maar beperkt bij aan de winst. Of resulteren zelfs in een verlies.

 

Risico: Geen vrijheid in je werk

Het voeren van een praktijk brengt grote financiële verplichtingen met zich mee. Verplichtingen waarmee de een eenvoudig kan ‘dealen’, maar voor een ander een enorme druk kunnen geven. Als de praktijk lekker loopt en financieel gezond is, zal de praktijk zijn verplichtingen kunnen voldoen. Het vergt echter wel van de tandarts-praktijkhouder om omzet te blijven maken. Een dergelijke omzet verplichting kan het gevoel van vrijheid doen wegvloeien. De motivatie kan afnemen als je als tandarts-praktijkhouder niet meer het gevoel hebt van vrijheid van handelen.

Casus: Deze tandarts-praktijkhouder heeft binnen zijn vakgebied nog ambities zich te gaan specialiseren. De benodigde investering in tijd en geld gunt hij zichzelf echter niet. Al is het niet zozeer gunnen, maar meer een kwestie van durven. Hij durft het niet aan minder dagen te gaan werken, een deel van zijn patiënten te moeten overdragen en een extra collega aan te trekken. De ambities belanden uiteindelijk in de koelkast.

 

Risico: De patiënten willen alleen bij jou

Het streelt uiteraard je ego als het merendeel van de patiënten alleen maar bij jou in de stoel wil. En uiteraard fijn dat de patiënten ook loyaal zijn. Het risico is echter, dat jij zelf de enige bent die deze zorg nog kan leveren. Het vergt durf en moed om patiënten toch ook naar collega-tandartsen te verwijzen om de afhankelijkheid van jou te reduceren.

Casus: Deze tandarts gaat drie maanden met zwangerschapsverlof. Er zijn wel collega’s binnen de groepspraktijk die kunnen waarnemen. Werkelijkheid is echter, dat het merendeel van de patiënten wacht met het maken van een nieuwe afspraak. Gevolg is dat deze tandarts een enorme werkdruk ervaart, nadat haar zwangerschapsverlof is afgelopen.

 

Wat als…?

De mentale gezondheid van de tandarts-praktijkhouder is gebaat bij spreiding van risico’s en beperkte afhankelijkheden. Vaak zijn bovengenoemde risico’s als een blinde vlek. Maar een andere manier van kijken, zal de blinde vlek eenvoudig zichtbaar maken. Oftewel, kijk eens niet naar de praktijk vanuit de intentie van wat er allemaal wel staat en wel is gelukt – iets wat je uiteraard ook regelmatig moet doen – maar kijk ook eens naar jouw praktijk vanuit de gedachte ’wat als…?’.

En wat nu te doen als je ervaart, dat dergelijke situaties en risico’s als hierboven beschreven ook voor jouw praktijk gelden? Bewustwording is de eerste stap naar verandering. Echter, als je je nu beter bewust bent van de risico’s, is verandering niet per se nodig uiteraard. Acceptatie van het risico is ook mogelijk. Zo niet, bedenk wat je wilt en werk dit uit in een plan.

 

NIEUW: Online cursus ‘Werken met doelen’

Doelstelling van de nieuwe online cursus ‘Werken met doelen’ is om jou weer regie te laten krijgen over het veranderproces en jouw praktijkdoelen te formuleren. Lees hier meer over deze nieuwe cursus.

Over de schrijver
Reactie plaatsen