De voordelen van een kwaliteitsysteem
De voordelen van een kwaliteitsysteem
15 mei 2012 

De voordelen van een kwaliteitsysteem

En de voorwaarden voor een succesvolle implementatie.

Steeds meer praktijken zijn de laatste tijd bezig zich te certificeren. Veelal blijkt de primaire reden hiervoor te liggen in het verbeteren van de uitstraling van de praktijk naar patiënten. In werkelijkheid blijken patiënten echter maar zelden te vragen of tandartspraktijken al dan niet gecertificeerd zijn en zijn patiënten vaak niet eens op de hoogte van deze mogelijkheid. Ondanks dat praktijken een certificering vaak primair insteken vanuit de patiëntgedachte en de externe uitstraling van de praktijk, ligt de toegevoegde van een certificering toch vooral intern. Het opzetten en bezitten van een kwaliteitsysteem biedt de praktijkorganisatie namelijk vele voordelen. In dit artikel worden deze voordelen benoemd.

Binnen de tandartspraktijken wordt gewerkt met HKZ en ISO certificeringen. HKZ is een norm voor de certificering van kwaliteitsystemen binnen de zorg. Er zijn normvarianten voor diverse sectoren, zoals een specifieke normvariant voor tandartspraktijken. De HKZ normen zijn gebaseerd op ISO 9001, maar bevatten ook de (belangrijkste) wettelijke eisen die op tandartspraktijken van toepassing zijn. Een praktijk kan HKZ gecertificeerd worden als het over een werkend HKZ kwaliteitsysteem beschikt en hier tenminste drie maanden mee werkt.

De voordelen van een werkend kwaliteitsysteem liggen vooral op de interne praktijkorganisatie. De voordelen van een kwaliteitsysteem zijn o.a.:

  • Het systeem richt zich op continue verbetering en ontwikkeling
  • Het nodigt uit om periodiek stil te staan bij het huidige kwaliteitsniveau en de toekomstplannen van de praktijk en dit te vertalen naar doelstellingen
  • Het kwaliteitshandboek creëert een gestructureerde praktijkorganisatie wat ook duidelijkheid creëert voor medewerkers
  • De praktijk is ‘op orde’, doordat het HKZ normenkader een volledige lijst is voor tandartspraktijken van eisen uit richtlijnen en wet- en regelgeving (dit geldt in mindere mate voor ISO certificeringen)

Om te beschikken over een goed werkend kwaliteitsysteem, dient een praktijk wel te voldoen aan diverse voorwaarden. Voorwaarden voor een succesvolle implementatie van een kwaliteitsysteem zijn o.a.:

  • Praktijkhouder is overtuigd van de toegevoegde waarde van het systeem
  • Medewerker is voor bepaald aantal uren per week beschikbaar voor het vervullen van de rol van kwaliteitsfunctionaris
  • Draagvlak en commitment van het personeel
  • Discipline onder praktijkhouder en medewerkers in het beheren en naleven van de afspraken binnen het kwaliteitshandboek

Als een praktijk aan bovenstaande voorwaarden voldoet, dan zal de implementatie van een kwaliteitsysteem een grote toegevoegde waarde opleveren voor de interne organisatie. (En ben je als praktijk al voorbereid op het moment dat patiënten en verzekeraars wel actief gaan vragen naar een certificering.)

Over de schrijver
Reactie plaatsen