Nieuw visitatiemodel
Nieuw visitatiemodel

Kuiken Praktijkmanagement heeft in samenwerking met Vos Advies een visitatiemodel ontwikkeld, dat ter aanvraag ligt bij het KRT voor een accreditatie. In het kader van deze accreditatie aanvraag dienen wij de visitatie bij diverse tandartsen uit te voeren. Hierbij dan ook de vraag aan tandartsen:

Heeft u interesse om met twee of meer collega’s (tegen gereduceerd tarief) de KRT visitatie te doorlopen via ons model?

Het visitatiemodel: bekende collega’s en vakinhoudelijke insteek

Ons nieuw visitatiemodel richt zich op tandartsen die onderling hun visitatie willen organiseren (bijvoorbeeld binnen de I-Qual groep). Dit houdt in dat u met twee of meer bekende collega’s de visitatie kunt organiseren, zodat u vertrouwelijk feedback ontvangt van collega’s wiens deskundigheid u waardeert. Daarnaast is het model opgezet met een meer vakinhoudelijke insteek en minder organisatorisch, zodat u met collega’s vooral over het vak kunt discussiëren.

KRT erkenning

Ondanks dat ons visitatiemodel momenteel nog niet officieel KRT geaccrediteerd is, zal het KRT uw individuele visitatie al wel erkennen. Dus met het uitvoeren van een visitatie via ons model, voldoet u aan de KRT verplichting om eens per vijf jaar een visitatie traject te doorlopen.

Tijdsbesteding

Naast het doorlopen van de eigen visitatie gaat u ook bij twee collega’s in de praktijk een visitatie uitvoeren. Dit is overigens vaak net zo leerzaam als de eigen visitatie. De tijdsbesteding per visitatie bedraagt gemiddeld 3 uur.

Gereduceerd tarief

In het kader van de accreditatie aanvraag van ons nieuw model bieden wij de visitatie aan tegen het gereduceerde tarief van € 600,00 per tandarts (exclusief 21% BTW en exclusief reistijd langer dan 1 uur). Het normale tarief voor een individuele tandarts bedraagt € 900,00.

Ondersteuning bij visitatiemodel

Indien u interesse heeft, wil ik u van harte uitnodigen contact op te nemen met mij.

[button size=”small” align=”left” link=”/contact/” linkTarget=”_blank”]Neem contact op[/button]

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen