Waarom een missie en visie opstellen voor je praktijk?
Waarom een missie en visie opstellen voor je praktijk?
09 juni 2016 

Waarom een missie en visie opstellen voor je praktijk?

En ‘daarom’ is geen reden!
Tandartsen vragen mij regelmatig waarom ze nu eigenlijk een missie, visie en doelstellingen voor hun praktijk zouden opstellen. Mijn zoontje zou antwoorden: ‘daarom’. Maar daarom is geen reden. Tandartsen hebben echter vaak wel het gevoel dat zo’n exercitie een overbodige verplichting is. Maar niets is minder waar. Hier een uiteenzetting waarom het opstellen van een missie, visie en doelstellingen juist een cruciaal uitgangspunt is voor een goede praktijkvoering. (Noot: Voor een betere begripsvorming kan het helpen om de termen missie en visie te vervangen door kernwaarden en ambitie.)

WIP Richtlijn

Mijn eerste argument wil ik verduidelijken met de situatie rondom de WIP-richtlijn in de afgelopen jaren. Tandartsen stonden ‘met hun rug tegen de muur’. Praktijken moesten echt actie gaan ondernemen, omdat de kans op een waarschuwing of sluiting steeds groter werd als resultaat van een onaangekondigd IGZ bezoek. En dit terwijl de WIP-richtlijn al lang daarvoor (in 2007) is opgesteld. Dit is een voorbeeld van praktijken die ‘stuurloos’ zijn, waar het ontbreekt aan duidelijke doelstellingen en prioriteiten. En zonder duidelijke prioriteiten wordt men geleefd door de waan van de dag (en ingehaald door de tijd).

Opstellen van missie en visie

Een praktijk die stuurloos is, blijft stilstaan. En stilstand is achteruitgang. Het opstellen van een missie en visie betekent dat je als tandarts eens goed nadenkt over waar je als praktijk voor staat (= missie), en waar je over vijf jaar wilt staan (= visie). Een missie definieert de bestaansgrond van een organisatie en geeft antwoord op de vraag: Waarom doen we wat we doen? De missie is tijdloos, maar wel toe te passen op een concreet moment. Een missie staat niet voortdurend ter discussie. Een visie is een consistente blik op de toekomst en geeft de gewenste situatie aan. Een visie heeft voor een organisatie een aantal functies, zoals:

–     Richting geven: alle neuzen dezelfde kant op
Vrijwel iedere organisatie heeft te maken met onzekerheid, zeker op de wat langere termijn. Legt de organisatie zich daarbij neer en wacht men af wat er gaat komen, dan wordt de organisatie stuurloos. Een heldere visie maakt duidelijk wat je acties en doelen zijn, ook in een omgeving met veel ontwikkelingen.

–     Inspireren
Als je een duidelijke visie hebt, geeft dat een kader om de toekomst een beetje naar je hand te zetten. En wordt je dus minder geleefd door de waan van de dag.

–     Zich onderscheiden van anderen
Niet reageren maar creëren. Er is immers een hoger doel en de organisatie verdoet haar tijd niet met enkel te reageren op anderen.

Overdenk de missie

Voor praktijken heeft het grote toegevoegde waarde om de missie en visie met elkaar te overdenken en op te stellen. Tandartsen weten vaak wel wat voor zorg ze willen leveren, waar de praktijk voor staat en hoe de praktijk er over vijf jaar bij moet staan. Door deze op te schrijven dwingt een praktijk zichzelf hiernaar te leven en wordt het gemakkelijker om prioriteiten en doelen te bepalen. Dit resulteert erin dat de praktijk zich in staat stelt om de toekomst naar zijn hand te zetten. En veel minder wordt ‘geleefd’ door de waan van de dag. Verder draagt het bij aan duidelijkheid en commitment binnen het team.

Daarom is dus geen reden. En als je actief aan de slag gaat met het opstellen van een missie, visie en doelstellingen zul je dit ook zelf ervaren en niet meer zo snel ‘met je rug tegen de muur komen te staan’. Veel succes!

[button size=”small” align=”left” link=”/contact/” linkTarget=”_blank”]Neem contact op[/button]

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen