Nieuwe richtlijn Patiëntendossier
Nieuwe richtlijn Patiëntendossier
19 februari 2015 

Nieuwe richtlijn Patiëntendossier

De herziene praktijk richtlijn patiëntendossier is beschikbaar. In deze richtlijn wordt aan tandartsen een leidraad gegeven voor het inrichten en bijhouden van een patiëntendossier. Met de gewenste regierol van de tandarts in de mondzorg vervult een compleet patiëntendossier tevens een centrale functie, waarmee de mondgezondheid van de patiënt als proces inzichtelijk wordt gemaakt (in tegenstelling tot een verrichtingen registratie die momentopnamen laat zien).

TIP: Vertaal de richtlijn naar uw eigen werkwijze en schrijf deze uit in een protocol dossiervoering.

[button size=”small” align=”left” link=”/contact/” linkTarget=”_blank”]Neem contact op[/button]

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen