Tips: Aan het werk in coronatijd
Tips: Aan het werk in coronatijd
16 april 2020 
in Nieuws

Tips: Aan het werk in coronatijd

Inleiding

Gedurende deze coronacrisis is er vooral veel onzekerheid, doordat we allemaal paden bewandelen waar we niet eerder zijn geweest. Onzekerheid over onze gezondheid, over het voorbestaan van de praktijk en over de zorgverlening aan de patiënten. Hoe geef je sturing aan je praktijk in deze onzekere tijden? En wat zijn belangrijke punten, die je niet over het hoofd mag zien? In de afgelopen periode heeft Sjoerd Kuiken meerdere brainstorm sessies gehouden met tandartsen hierover. Deze ervaringen zijn in dit artikel vertaald naar praktische tips, waar je als tandarts-praktijkhouder rekening mee moet houden als je de zorgverlening binnenkort weer wilt hervatten.

LET OP: Wil je posters en stickers bestellen voor in jouw praktijk? Zie hieronder voor meer informatie en de brochure inclusief de link om direct een bestelling te doen.

Angst om gezondheid

Twee behoeften van medewerkers zijn onder andere de behoefte aan zekerheid en de behoefte aan zingeving. De eerste behoefte heeft bijvoorbeeld betrekking op zekerheid over het inkomen, zekerheid om ergens bij te horen en zekerheid van een vaste dagindeling. De zingeving gaat over de behoefte van medewerkers om met hun werk ook iets te kunnen betekenen voor anderen. Denk aan het verhelpen van iemands pijn of angst. Door de huidige crisis staat de ‘zekerheid’ echter erg onder druk. De ‘zingeving’ daarentegen krijgt een enorme boost, doordat we in deze moeilijke tijd juist veel voor onze naasten kunnen en willen betekenen.

Vanuit de meeste praktijken is aangegeven, dat medewerkers niet tot nauwelijks angstig zijn om aan het werk te gaan in de praktijk onder deze omstandigheden. Uiteraard onder de voorwaarde dat aanvullende hygiëne maatregelen worden genomen. In enkele gevallen is aangegeven tijdens de brainstorm sessies, dat medewerkers wel angstig zijn. Veelal voortkomend uit een bijzondere situaties, zoals een medewerkers die thuis een jong kindje heeft met gezondheidsklachten of een medewerkers die thuis ook zorgdraagt voor haar bejaarde schoonmoeder.

Communicatie met patiënten

Veel praktijken hebben in de afgelopen tijd hun patiënten via de beschikbare communicatie kanalen geïnformeerd over het sluiten van de praktijk. Communicatie doelstelling in deze is voornamelijk het informeren van patiënten. Aanvullend is gebleken uit de brainstorm sessie, dat ook veel praktijken contact hebben gezocht met – een deel van hun – patiënten om hen te steunen of te begeleiden in deze moeilijke tijd.

Vanuit meerdere praktijken zijn tijdens de brainstorm sessies de ervaringen gedeeld vanuit het telefonische contact met patiënten. Algemene ervaringen hierin zijn, dat:

 • Patiënten hebben veel begrip voor het annuleren van de behandelingen.
 • Patiënten veel vertrouwen hebben in de algemene infectiepreventie maatregelen in de praktijk.
 • Patiënten verwachten dat er aanvullende maatregelen worden genomen op dit punt als gevolg van de coronacrisis.
 • Patiënten geen angst hebben om weer in de behandelstoel plaats te nemen.

Praktische tips

Op basis van mijn ervaringen uit de brainstorm sessies wil ik je de volgende tips meegeven voor als je binnenkort de zorgverlening in je praktijk wilt gaan hervatten:

 1.  Uit de sessies komt duidelijk naar voren, dat het als tandarts-praktijkhouder belangrijk is om aandacht te hebben voor de onzekerheid die er kan heersen onder de medewerkers. In het kader van het hervatten van de werkzaamheden is het belangrijk om niet zomaar weer ‘open te gaan’ zonder voldoende aandacht te schenken aan de mogelijke onzekerheid binnen het team. Denk daarbij met name aan de (mogelijke) onzekerheid over het werken in de praktijk met het risico op een besmetting.
 2. Voordat patiënten weer in de behandelstoel plaatsnemen is het belangrijk om alle preventieve maatregelen eerst te implementeren in de praktijk. Advies is dan ook om niet ‘halsoverkop’ de werkzaamheden weer te hervatten zonder het team goed te informeren en te instrueren. Niet alleen voor het creëren van vertrouwen in een veilige werkplek bij het team, maar ook omdat het team deze veilige omgeving moet kunnen overbrengen naar de patiënten.
 3. Communiceer proactief, wat inhoudt dat het goed is om als praktijk in je communicatie vooraf al in te spelen op mogelijke vragen of bezwaren die er vanuit patiënten kunnen opkomen. Denk aan een duidelijke informatievoorziening via je praktijkwebsite, in het telefonisch contact met patiënten en bij binnenkomst in de praktijk.
 4. Het is belangrijk om patiënten actief te informeren over welke aanvullende maatregelen in de praktijk zijn genomen. Anderzijds is het belangrijk om duidelijk te zijn naar patiënten wat je van hen vraagt tijdens een praktijkbezoek. Ook hierbij geldt dat de kwaliteit van je communicatie wordt bepaald door de mate van duidelijkheid en pro-activiteit.

Stickers bestellen?

Kuiken Praktijkmanagement heeft in samenwerking met het bedrijf ‘Kleefkracht’ diverse mooie toepassingen ontwikkeld voor de mondzorg, zoals informatieposters, ‘houd afstand’-stickers en handdesinfectie bordjes. Dit alles voor een goede informatievoorziening en routing van patiënten in jouw praktijk. Bekijk hier de volledige brochure inclusief de link voor het plaatsen van een bestelling.

Kleefkracht, bedankt voor de flexibiliteit en ondersteuning om dit op korte termijn gerealiseerd te krijgen. Praktijken, doe er je voordeel mee!

Ondersteuning nodig?

Ik treed op als sparringpartner en praktijkondersteuner om de praktijk en het team voor te bereiden om de reguliere mondzorg van asymptomatische patiënten te hervatten.

Het risico voor het team en de patiënt is op dit moment groter dan gebruikelijk. Des te belangrijker alle aanvullende maatregelen secuur te implementeren, wat vraagt om de juiste keuzes, duidelijke afspraken op papier en de juiste kennis bij het team. Erop gericht op een veilige werkplek en dat medewerkers met vertrouwen aan het werk kunnen gaan.

Met mijn dienstverlening worden de volgende stappen doorlopen:

 1. Aanvullende beschermende maatregelen implementeren
 2. Routing in de praktijk organiseren
 3. Aanvulling op de protocollen en werkinstructies verzorgen
 4. Team informeren en instrueren
 5. Uitvraag doen (anoniem) onder team omtrent de veilige werkplek
  (Fundament voor het hervatten van de werkzaamheden is, dat de werkplek veilig is en dat medewerkers met vertrouwen aan het werk gaan.)
 6. Communicatie verzorgen richting patiënten
 7. Opstarten agendaplanning

Deze dienstverlening komt neer op een bedrag van € 350,00 (exclusief 21% BTW). De dienst wordt volledig op afstand verzorgd. Neem contact op voor meer informatie via 06 – 1498 0141 of via sjoerd@kuikenpraktijkmanagement.nl.

Over de schrijver
Reactie plaatsen