Stappenplan voor implementeren richtlijnen
Stappenplan voor implementeren richtlijnen

Stappenplan voor implementeren richtlijnen

Het is niet altijd eenvoudig om te voldoen aan de gestelde (vakinhoudelijke) richtlijnen. Het zijn er veel en het is niet eenvoudig om aan te tonen dat u volgens alle richtlijnen werkt. Bij deze een stappenplan om dit aantoonbaar te maken.

Medisch professioneel handelen richtlijnen en protocollen

De basis voor medisch professioneel handelen wordt gevormd door onderzoek en consensus binnen de beroepsgroep bij voorkeur vastgelegd in richtlijnen, praktijkwijzers, protocollen en normen. Er zijn vele normen en richtlijn voor handen. Echter, uit IGZ rapporten komt naar voren dat bijna bij alle geïnspecteerde praktijken veel constateringen worden gedaan als het gaat om ‘aantoonbaar werken volgens de geldende richtlijnen’.

Waar gaat het mis?

In de KNMT-richtlijn Patiëntendossier is opgenomen dat een tandarts moet beschikken over relevante gegevens omtrent de uitgevoerde behandelingen van de patiënt. Dit om continue en kwalitatief goede tandheelkundige zorg te kunnen leveren en het inzichtelijk maken daarvan. Juist dit laatste punt (‘het inzichtelijk maken’) blijkt lastig te zijn, zoals naar voren komt in de IGZ rapporten. Vaak is het geval, dat tandartsen wel vinden volgens de richtlijnen te werken, maar dit niet kunnen aantonen. Hoe pak je dit aan?

Samenhang

Om de werkwijze aantoonbaar te maken kan gebruik worden gemaakt van een behandelbeleid, behandelprotocol en het patiëntendossier. Het behandelbeleid beschrijft de eigen werkwijze in globale zin. Dit dient uiteraard binnen het algemene kader van de richtlijn te vallen of hier legt u uw verantwoording vast waarom van de richtlijn wordt afgeweken. Hoe meer u beschrijft in uw beleid, hoe minder u hoeft vast te leggen in het patiëntendossier.

Stappenplan richtlijnen

Met het doorlopen van de volgende stappen kan een tandarts aantonen te werken volgens geldende richtlijnen:
1.     Lezen richtlijn (de richtlijn vormt het algemene kader).
2.     Vertalen naar eigen werkwijze (vaststellen eigen behandel kader) en vastleggen in een behandelbeleid.
3.     Behandelbeleid vertalen naar (/verifiëren met) behandelprotocol (behandelprotocol beschrijft hoe de behandeling van stap tot stap uit te voeren).
4.     Behandelbeleid vertalen naar dossiervoering (wat legt u vast in het patiëntendossier).
5.     Beleid, behandelprotocol en dossiervoering gaan toepassen.

Om bovenstaand stappenplan te doorlopen voor alle geldende richtlijnen, praktijkwijzers, protocollen, etc. is een hele klus. Advies is dan ook dit gefaseerd aan te pakken in de praktijk.

Wilt u advies en ondersteuning bij het werken volgens de richtlijnen en het voldoen aan IGZ eisen?

[button size=”small” align=”left” link=”/contact/” linkTarget=”_blank”]Neem contact op[/button]

Over de schrijver
Reactie plaatsen