Podcast 7 - Meer rendement
Podcast 7 - Meer rendement

Dé podcast met praktijkvoorbeelden over goede en praktische oplossingen voor de tandartspraktijk. Voor nieuwe inspiratie en om niet altijd zelf het wiel uit te hoeven vinden.

Inleiding

Mijn ervaring vanuit het doen van praktijkanalyses en ook de begeleiding en ondersteuning van verschillende praktijken is, dat er een enorm verschil kan bestaan in het rendement tussen praktijken en behandelaren. Als je het rendement van je praktijk wilt verhogen, is het goed te weten waardoor deze – soms grote – verschillen ontstaan. In deze podcast ga ik in op de verschillen tussen praktijken. Zodat je zelf – desgewenst – aan de slag kunt met het verhogen van het rendement in jouw praktijk.

Wat is rendement?

Ondanks dat sommige zorgverleners niet direct praten in woorden van omzet en winst, wordt met rendement toch niets anders bedoeld dan de winst van een praktijk. De winst kun je verhogen door de omzet te verhogen of de kosten te verlagen. Het grootste effect op de winst krijg je echter door je als praktijk te richten op een omzetverhoging. De omzet tussen praktijken en behandelaren kan dus enorm verschillen. De omzet komt tot stand door de prijs te vermenigvuldigen met de verrichtingen. En aangezien de prijzen zijn vastgesteld, is het aantal uitgevoerde verrichtingen per dag de variabele factor. Om een omzetverhoging te realiseren is het de uitdaging om meer verrichtingen te doen in dezelfde beschikbare tijd. Zo simpel is het. Het is belangrijk dit als uitgangspunt te benoemen, aangezien het dus gaat om het optimaal benutten van de beschikbare tijd, die ook nog schaars is.

Jij bepaalt (en sta open voor veranderingen)

Voordat ik hieronder de verschillen ga benoemen, wil ik voor alle duidelijkheid nog het volgende mededelen. Ik ben van mening, dat elke behandelaar zijn of haar werk vooral moet organiseren naar de persoonlijke voorkeuren. Onderstaande punten zijn dan ook geen advies hoe je zou moeten werken. Nogmaals, mijn advies is aan elke behandelaar dit vooral zelf te bepalen. Maar wil je meer rendement, dan is het belangrijk allereerst open te staan voor nieuwe inzichten. Doel van deze podcast is dan ook je inzicht te geven in de verschillen, die er bestaan tussen praktijken en behandelaren. Tussen praktijken zie ik de volgende verschillen bestaan:

  1. (Be)handelingen wel of niet delegeren

Robbie Williams veegt ook niet de vloeren aan na afloop van zijn eigen concert. Het rendement neemt toe als je als tandarts die handelingen laat uitvoeren, door medewerkers – niet-tandartsen – die daarvoor zijn opgeleid. Het delegeren van handelingen aan een mondhygiënist of preventie assistente houdt in, dat je als tandarts meer uitgebreidere behandelingen zelf kunt doen. En waarmee je rendement en dat van de praktijk stijgt.

  1. Beschikbare tijd optimaal benutten

Hoe goed is de praktijk erop ingesteld om leeggevallen plekken in de agenda op te vullen? Elke praktijk heeft te maken met annuleringen. En deze kun je nooit 100% voorkomen en opvullen. Echter, hoe beter je de leeggevallen plekken weet op te vullen, hoe hoger het rendement. Mijn advies voor de balie is dan ook om de hoogste prioriteit te geven aan het opvullen van de agenda van vandaag en morgen.

  1. Duur van behandelingen

De benodigde tijd voor een behandeling kan enorm verschillen tussen behandelaren. De mens is erop ingesteld om de tijd te gebruiken die ervoor wordt gesteld. Dus een behandeling waarvoor 30 minuten is gereserveerd, zal veelal ook 30 minuten duren – of langer. De behandeling zal alleen sneller worden uitgevoerd als er minder tijd beschikbaar is. Vanuit dit principe kunnen behandelaren soms direct tijdwinst behalen door de tijd voor een behandeling in te korten – zonder uiteraard tekort te doen aan de kwaliteit van de behandeling.

  1. Aantal werkuren op dag- en jaarbasis

Het realiseren van omzet wordt natuurlijk ook gewoon bepaald door het aantal werkuren op dag-, week- en jaarbasis. Het is belangrijk een goede balans te vinden tussen werk- en pauzetijd. Praktijken kunnen hierin winst behalen via het aantal werkuren per dag als ook via het aantal werkdagen per jaar.

  1. Verliestijd reduceren

Het schoonmaken van een behandelkamer kan – theoretisch – gezien worden als verliestijd. Hier minder verliestijd, hoe meer behandelingen kunnen worden uitgevoerd. Sommige praktijken hebben het schoonmaken van de behandelkamer en het klaarzetten van de volgende behandeling zo vereenvoudigt, dat dit minder verliestijd oplevert.

Verschillen zijn niet radicaal

Zoals je ziet zijn genoemde punten geen radicale verschillen tussen praktijken. Sterker nog, het resultaat van bovengenoemde punten is soms minimaal. Voor sommige punten misschien maar een winst van 5 minuten per dag. Echter, indien je meer rendement wilt behalen is het dus de uitdaging om meerdere kleinere verbeteringen consequent door te voeren. Dan heb ik ervaren, dat de omzet soms zelfs met meer dan 25% omhoog kan.

Houding maakt het grote verschil

Deze podcast geeft je slechts informatie over de verschillen tussen praktijken. Maar zoals ik hierboven al aangeef, zijn deze verschillen niet radicaal. Het echte verschil tussen praktijken komt terug in welke mate een tandarts – praktijkhouder en zijn of haar team in staat zijn deze kleine verschillen daadwerkelijk na te leven. De grootste uitdaging is niet om alleen getriggerd te worden door deze podcast, maar om vanaf morgen deze informatie ook te gaan naleven. Zoals in het boek ‘Slight edge’ is omgeschreven: “It’s not about applying the answer, but about living the answer”. Er is een veranderende houding nodig om de simpele, dagelijkse disciplines op te brengen die tot een hoger rendement leiden.

Vragen?

Hopelijk heb je hiermee nieuwe inspiratie voor in je eigen praktijk. Bij eventuele vragen kun je altijd contact opnemen via sjoerd@kuikenpraktijkmanagement.nl of 06 – 1498 0141. En succes in je praktijk.

Ondersteuning nodig?

Lukt het niet om zelfstandig verbeteringen door te voeren? En wil je ook ondersteuning in jouw praktijk? Neem vrijblijvend contact op voor een kennismaking.

Over de schrijver
Reactie plaatsen