Lees meer over Tariefdaling 2015 | Kuiken Praktijkmanagement
Tariefdaling 2015: Kosten omlaag of investeren?
19 januari 2015 

Tariefdaling 2015: Kosten omlaag of investeren?

De tariefdaling 2015 van 5,15% heeft grote impact op de winst van een praktijk. Zo betekent een omzetdaling van 5% al snel een winstdaling van ongeveer 10%*. Hoe kunt u deze daling opvangen? Kosten omlaag of juist extra investeren? Een overzicht van de mogelijkheden.

Kosten verlagen

De eerste reactie van praktijkhouders op de aangekondigde tariefdaling is veelal het verlagen van de kosten. En het is zeker goed inzicht te hebben in het kostenniveau van de praktijk om te beoordelen waar kan worden bezuinigd. En voor sommige praktijken is hier ook zeker winst (!) te behalen.

Tariefdaling en omzetverlies

Maar met het verlagen van de kosten zal het omzetverlies niet worden opgevangen.

1.   Een kostendaling heeft maar beperkte impact op de winstmarge
Om een omzetdaling van 5% op te vangen via het verlagen van de kosten (en dus een gelijkblijvende winst over te houden), zullen de totale kosten met ruim 9% moeten dalen. En rekening houdend met de vaste kosten van een praktijk, zal de kostendaling van alleen de variabele kosten ruim 15% moeten zijn.

2.   Kosten verlagen kost ook geld
Steeds vaker besteden assistenten veel tijd aan het zoeken naar ‘koopjes’. Gedurende deze tijd zijn zij niet productief. Uiteraard levert dit zoekwerk kostenvoordelen op, maar het voordeel weegt lang niet altijd op tegen de gemiste productiviteit. Oftewel, een assistente kan per uur vaak meer omzet opleveren, dan dat zij per uur aan kosten kan besparen.

Extra investeren in efficiënter werken

Voor het opvangen van de tariefdaling zal de aandacht toch vooral moeten liggen op het maken van meer omzet. En hier geldt: “als je hetzelfde blijft doen als je altijd hebt gedaan, zul je ook hetzelfde krijgen”. Extra omzet wordt alleen gerealiseerd door te investeren. Maar waarin?

“Als je hetzelfde blijft doen als je altijd hebt gedaan, zul je ook hetzelfde krijgen.”

Verhogen efficiëntie

Met het verhogen van de efficiëntie kan het omzetverlies wel worden opgevangen. Gemiddeld één tot twee patiënten per dag extra behandelen levert al een omzetstijging van rond 5%.

1.   Investeer in personeel
Een assistente kan per uur veel meer omzet genereren, dan dat zij per uur kost. Investeer in het personeel, zodat (deel)handelingen gedelegeerd kunnen worden. Alle handelingen die namelijk niet door de (dure) tandarts hoeven te worden uitgevoerd, kunnen aan assistenten worden gedelegeerd. Dus investeer in personeel, zodat zij handelingen gedelegeerd kunnen krijgen.

2.   Investeer in logistiek
Tussen en voorafgaand aan behandelingen zit vaak veel (dure) verliestijd. Denk aan het schoonmaken van instrumenten, het klaarleggen van instrumenten en het heen en weer lopen naar de sterilisatieruimte. Door te investeren in de logistiek, zoals het aanschaffen van tray systemen en ruim voldoende hoekstukken is hier winst (in de vorm van minder verliestijd) te behalen.

3.   Investeer in planning
Met een goede planning kan ook veel verliestijd worden gereduceerd. Vooral een goede meerkamerplanning kan enorme winsten opleveren, omdat hiermee de verliestijd voor de tandarts tot een minimum wordt gereduceerd.

4.   Investeer in patiënten
Om meer patiënten te behandelen op een dag, geldt soms dat het patiëntenbestand moet worden uitgebreid. Wervingskosten voor nieuwe patiënten zullen moeten worden gemaakt. Maar investeer ook in bestaande patiënten door altijd aandacht en service te leveren, want een loyale patiënt heeft de meeste waarde voor een praktijk.

Kosten gaan voor de baten uit en investeren is dus ons advies. Want de investeringskosten verdienen zich terug en zullen vervolgens gaan renderen voor de praktijk.

(* De percentages zijn indicatief, aangezien winstmarges per praktijk verschillen.)

[button size=”small” align=”left” link=”/contact/” linkTarget=”_blank”]Neem contact op[/button]

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen