Activeren patiënten

Activeren patiënten

Wat houdt activeren in?
Met het activeren van patiënten wordt bedoeld, dat de patiënten met de voorgestelde regelmaat in de praktijk hun afspraken hebben. Een actief patiëntenbestand betekent daarnaast dat het patiëntenbestand van de praktijk is opgebouwd uit vooral regelmatig terugkerende patiënten. 
 
Actief patiëntenbestand
Een actief patiëntenbestand is een belangrijke indicator voor praktijken die terugkerende afspraken geven aan hun patiënten. Vooral als het gaat om het verlenen van preventieve zorg is dit belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan tandartspraktijken en verloskundige praktijken. Maar ook voor COPD patiënten binnen een huisartsenpraktijk. 
 
Het activeren van patiënten is minder tot niet aan de orde voor praktijken die zorg verlenen bij spoed of curatieve zorg. 
 
Niet nagekomen afspraak
Met name rondom niet nagekomen afspraken ontstaat het probleem van inactieve patiënten. Veel voorkomende situatie is dat patiënten hun afspraak afzeggen – om welke reden dan ook – waarna geen vervolgafspraak wordt gepland. Met het niet plannen van de vervolgafspraak komt de patiënt in een soort ‘vacuüm’. In dit vacuüm is de kans aanwezig, dat patiënten inactief worden. 
 
Procedures opstellen
Om patiënten vanuit dit ‘vacuüm’ weer actief te laten worden, is het belangrijk voor praktijken om interne procedures op te stellen. Procedures die erop gericht zijn om patiënten in beeld te houden die:
  1. niet op afspraak zijn gekomen
  2. een vervolgafspraak moeten maken
 
Door als praktijk vooral zelf het initiatief te houden hierin, zullen patiënten minder snel inactief worden. In welke mate praktijk zich hier zelf verantwoordelijk voor voelen, heeft een sterke relatie met de mate van activiteit van het patiëntenbestand tussen praktijken. 
 
Het resultaat
Zodra praktijken hun patiënten ‘actief’ weten te houden, zal dit veelal ook resulteren in loyale patiënten over de langere termijn. Een actief en loyaal patiëntenbestand is voor praktijken een belangrijke factor in de financiële continuïteit.