Maatregelen tegen toenemende werkdruk | Kuiken Praktijkmanagement
Maatregelen tegen de toenemende werkdruk  stoelassistenten
05 oktober 2012 

Maatregelen tegen de toenemende werkdruk stoelassistenten

In veel praktijken is de werkdruk op stoelassistenten toegenomen door het naleven van de eisen uit de WIP-richtlijn. Welke maatregelen kunt u nemen om te voorkomen dat assistenten tegen hun grenzen lopen?

Werkdruk in de praktijk

Veel praktijken zijn in het afgelopen jaar de werkzaamheden voor stoelassistenten voor hygiënisch handelen verder gaan conformeren aan de eisen uit de WIP-richtlijn. Dit heeft ertoe geleid dat de werkzaamheden tussen de behandelingen in veelal zijn toegenomen. Denk aan het afnemen van de werkoppervlakken, het toepassen van goede handhygiëne en het doorspoelen van de leidingen. Maar ook buiten de behandelingen worden de taken voor assistenten uitgebreid met bijvoorbeeld het conditioneren van de hoekstukken en het uitvoeren van Helix testen.

Deze extra taken zijn veelal op ‘het bordje’ van de stoelassistenten gekomen en zij beginnen nu tegen hun grenzen aan te lopen. Ik adviseer praktijken in dergelijke situaties tijdig maatregelen te nemen om langdurige problemen zoals verzuim te voorkomen.

Maatregelen

U kunt denken aan de volgende maatregelen:

–       Agenda planning
Met het opnieuw beoordelen van de agenda planning kan de werkdruk voor stoelassistenten eenvoudig worden verlicht. Stoelassistenten zijn namelijk lang niet bij alle behandelingen nodig aan de stoel. Door de agendaplanning aan te laten sluiten op de werkdruk gedurende een dag, kan dus worden ingespeeld op de belasting van de stoelassistente.

–       Processen efficiënter inrichten
De inrichting van behandelkamers is soms ooit bepaald en nadien niet veranderd, terwijl de werkwijze en werkmethoden wel zijn veranderd. Het op efficiënte wijze herindelen van de behandelkamer kan direct productiviteitsvoordelen opleveren. Dit lijken kleine voordelen op zich, maar kunnen grote voordelen opleveren als je de winst afzet tegen het aantal behandelingen op jaarbasis.

–       Tray systeem
Het werken met voorbereide trays bespaart veel kostbare tijd tussen behandelingen. Deze tijd is kostbaar omdat de tandarts regelmatig zit te wachten op de assistente. Met het verplaatsen van de werklast naar het begin of einde van de dag is hier een voordeel te behalen.

–       Sterilisatie assistente
Door te werken met een sterilisatie assistente kan de werkdruk voor de stoelassistenten enorm worden verlicht. Denk maar aan het decontamineren van de hoekstukken en het voorbereiden van de trays. De investering in een sterilisatie assistente kan worden terugverdiend bij gebruik van drie behandelkamers of meer.

Productiviteitstoename

Bovenstaande investeringen op korte termijn zijn noodzakelijk op het moment dat de werkdruk voor stoelassistenten te hoog wordt. En met deze investering kunnen problemen op langere termijn, zoals langdurig verzuim, worden voorkomen. Echter, het optimaal organiseren van de interne processen blijkt zelfs ook te kunnen resulteren in een productiviteitstoename. Kortom, wees alert op de werkdruk van uw personeel en neem tijdig maatregelen. En wees kritisch op de huidige organisatie van uw interne processen, aangezien hier vaak ook efficiency voordelen behaald kunnen worden. Zeker niet onbelangrijk met de eventuele tariefsdalingen per 2013.

[button size=”small” align=”left” link=”/contact/” linkTarget=”_blank”]Neem contact op[/button]

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen