Waarom een praktijk zich niet op preventie moet richten
Waarom een praktijk zich niet op preventie moet richten
17 oktober 2023 

Waarom een praktijk zich niet op preventie moet richten

Bijna elke praktijk is zich de afgelopen jaren gaan richten op preventieve zorg, want voorkomen is beter dan genezen. Niets op aan te merken en vanuit het oogpunt van zorgverlening helemaal te onderschrijven. Maar het brengt ook nadelen met zich mee, namelijk rondom de agendaplanning, de motivatie van het team en zelfs op de kwaliteit van de zorgverlening. In dit artikel worden de nadelen besproken met aansluitend mijn tips hoe hiermee om te gaan. 


Preventie, preventie, preventie

De preventieve zorgaanpak binnen praktijken houdt veelal in, dat patiënten worden gestimuleerd om tweemaal per jaar voor de halfjaarlijkse controle te komen. En aansluitend aan of in combinatie met deze controles wordt veelal ook tijd ingepland voor reiniging. Op deze manier wordt de patiënt regelmatig gezien en wordt het gebit regelmatig gereinigd, want voorkomen is beter dan genezen. 

 Naast de zorginhoudelijke kant levert deze aanpak een constante inkomstenstroom op voor de praktijk en waarvan een deel van de behandelingen eenvoudig kan worden gedelegeerd aan preventie-assistenten. 


De nadelen

Op het oog levert een preventieve aanpak dus vooral voordelen op. Zowel op zorginhoudelijk vlak voor de patiënt als op financieel vlak voor de praktijk. Echter, steeds vaker hoor ik vanuit praktijken ook nadelen opkomen.  

 1. Druk op agenda neemt toe
  Bij praktijken met meer dan voldoende patiënten nemen deze preventieve controles en behandelingen een steeds groter aandeel van de agendaplanning in beslag.

 2. Minder tijd voor curatie
  Regelmatig spreek ik tandartsen, die aangeven dat zij behandelingen 6 maanden vooruitschuiven omdat de ruimte in de agendaplanning een behandeling op korte termijn niet toestaat. Dit brengt het risico van ‘onder behandeling’ met zich mee.

  Zo vertelde een tandarts mij onlangs: “Ik kan de behandeling wel indiceren, maar niet op korte termijn uitvoeren. Dan geef ik aan de patiënt aan, dat we het nog even 6 maanden aankijken.”
   
 3. Motivatie en uitdaging neemt af
  De agenda’s van de preventie-assistentes puilen uit met afspraken van 30 of 45 minuten voor gebitsreiniging. De werklast is hoog en het werk wordt eentonig. Hierdoor nemen de motivatie en de uitdaging in het werk af bij de preventie-assistenten.


Mijn tips

De belangrijkste tip is: ‘Neem weer de regie’. Binnen praktijken en bij praktijkhouders bestaat veelal ontevredenheid naar aanleiding van bovengenoemde nadelen en tegelijkertijd een soort gevoel van machteloosheid. Met de volgende tips kun je weer regie krijgen.  

 1. Ga meer delegeren
  De motivatie en uitdaging in het werk van preventie-assistenten wordt positief beïnvloed door zelfstandige behandelingen uit te mogen voeren, maar ook door variatie in het werk. Naast het uitvoeren van gebitsreiniging kun je denken aan het maken van een mondscan, het plaatsen van een noodkroon, het leggen van een eenvoudig vulling, etc. Dergelijke behandelingen kunnen ook in een ‘preventie agenda’ gepland worden, waarmee de variatie in het werk van de preventie-assistente enorm toeneemt.

 2. Stop met combinatie afspraken
  Juist de combinatie afspraken maken, dat de tandarts op veel stoelen ‘tegelijkertijd’ kan werken. Ook wordt vaak vanuit praktijken aangegeven, dat de combinatie afspraken zo prettig zijn voordeel de patiënten. Echter, als het nadeel van de praktijk niet meer opweegt tegen het voordeel voor de patiënt, dan wordt het tijd te overwegen om met de combinatie afspraken – gedeeltelijk – te stoppen.
   
 3. Overweeg om controles op te roepen
  Door de halfjaarlijkse controles niet meer standaard vooruit in te plannen, neemt de druk op de agenda af. Dit biedt ruimte in de agenda voor de curatieve behandelingen. Zo weet ik uit ervaring, dat lege plekken in een agenda ook leiden tot gerichte indicatie van behandelingen.
   
 4. Blijf behandelplannen aanbieden
  Probeer je allereerst als tandarts niet te laten leiden door de druk van de agendaplanning, maar vooral door de zorgvraag vanuit de patiënt. Daarnaast merk ik ook, dat het aanbieden van uitgebreidere behandelplannen door sommige tandartsen als lastig of eng wordt ervaren. Niet elke tandarts beschikt namelijk over de capaciteiten om behandelplannen voor uitgebreidere behandelingen op een goede manier aan te bieden aan de patiënt. Hoe beter je dit als tandarts onder de knie hebt, hoe uitgebreidere behandelingen je uitvoert. Daarmee moet dit ‘onder behandeling’ voorkomen en houdt dit het werk voor de tandarts ook gevarieerd en uitdagend. 


Conclusie

Wees je ervan bewust, dat je als praktijk of als praktijkhouder altijd de keuze hebt om het anders te doen. Je bent niet overgeleverd aan de druk van je agenda door zelf de regie te houden. 


Wil jij ook weer de regie?

Wil jij eens weten hoe jouw praktijk ervoor staat? En hoe jouw praktijk zou kunnen verbeteren door weer zelf de regie te nemen? Vraag de praktijkanalyse aan

Over de schrijver
Reactie plaatsen