De 10 factoren voor tevreden patiënten | Kuiken Praktijkmanagement
De 10 factoren voor tevreden patiënten

De 10 factoren voor tevreden patiënten

De resultaten van tandheelkundige behandelingen worden gemeten en vergeleken om de medische kwaliteit en ‘best practices’ te bepalen. Voor een financieel gezonde praktijk is het hebben van loyale patiënten cruciaal. Echter, loyale en tevreden patiënten kiezen uw praktijk niet op basis van uw medische kwaliteit, maar op grond van de manier waarop ze als persoon behandeld zijn. In dit artikel treft u de 10 belangrijkste factoren voor het creëren en houden van loyale en tevreden patiënten.

Ideeën over behandeling

Patiënten houden er uitgesproken ideeën op na over hoe ze behandeld willen worden, en deze ideeën zijn de meetlat waarlangs uw praktijk en uw zorgverlening wordt gemeten. Alle ervaringen die patiënten hebben in hun dagelijkse leven zijn een bron voor hun ideeën over hoe zij in uw praktijk behandeld willen worden. Oftewel, als men bij de kapper niet hoeft te wachten voor een afspraak, dan is dit ook de meetlat voor de afspraak bij de tandarts. De meetlat van ervaringen van uw patiënten bestaat dus ook uit ervaringen van buiten de tandartspraktijk.

Tevreden patiënten

Patiënten beoordelen hun ervaring op grond van de manier waarop ze als persoon zijn behandeld, en niet waarop hun pijn is behandeld of hoe de behandeling (medisch) is uitgevoerd. Voor het verkrijgen en houden van loyale patiënten moet de praktijk zich richten op de volgende 10 belangrijkste factoren voor patiënttevredenheid, die uit onderzoek naar voren zijn gekomen:

1.   Samenwerking in het team om voor de patiënt te zorgen
2.   Prettige, opgewekte sfeer in de praktijk
3.   Respons op de ongerustheid of klachten van de patiënt
4.   Hoeveel aandacht er is voor de persoonlijke en specifieke behoefte van de patiënt
5.   Begrip vanuit het team voor het ongemak van een tandheelkundige behandeling
6.   Hoe goed het team de patiënt op de hoogte stelt van de behandeling en de vervolgstappen
7.   De mate waarin de patiënt wordt betrokken bij het nemen van beslissingen over de behandeling
8.   Houding van het team ten opzichte van verzoeken van de patiënt
9.   Kundigheid van het team
10.  Vriendelijkheid van het team

Conclusie

Om loyale en tevreden patiënten te verkrijgen en te houden is het dus belangrijk voor uw praktijk het accent in uw zorgverlening te verleggen naar de beleving van de patiënt.

Bron: Boek “Als Disney de baas was in uw ziekenhuis. 9½ dingen die u anders zou doen.”, Fred Lee. Reed Business. Met daarin beschreven het door Press Ganey Associates uitgevoerde onderzoek.

Tot slot

Wil je dat ik jouw praktijk objectief kom beoordelen? Lees meer over de Professionele Praktijk Analyse.

Over de schrijver
Reactie plaatsen