Missie en visie

Missie en visie

Wat is een missie
Een missie definieert de bestaansgrond van een organisatie en geeft antwoord op de vraag: Waarom doen we wat we doen? De missie is tijdloos, maar wel toe te passen op een concreet moment. Een missie staat niet voortdurend ter discussie.
 
Wat is een visie
Een visie is een consistente blik op de toekomst en geeft de gewenste situatie aan. 
 
Een visie heeft voor een organisatie een aantal functies, zoals:
  1. Richting geven: alle neuzen dezelfde kant op
     Vrijwel iedere organisatie heeft te maken met onzekerheid, zeker op de wat langere termijn. Legt de organisatie zich daarbij neer en wacht men af wat er gaat komen, dan wordt de organisatie stuurloos. Een heldere visie maakt duidelijk wat je acties en doelen zijn ook in een omgeving met veel ontwikkelingen.
  2. Inspireren
     Als je een duidelijke visie hebt, geeft dat een kader om de toekomst een beetje naar je hand te zetten. En wordt je dus minder geleefd door de waan van de dag.
  3. Zich onderscheiden van anderen
     Niet reageren maar creëren. Er is immers een hoger doel en de organisatie verdoet haar tijd niet met enkel te reageren op anderen.
 
Opstellen van missie en visie
Het opstellen van een missie en visie betekent dat je als praktijkhouder goed nadenkt over waar je als praktijk voor staat (= missie), en waar je over vijf jaar wilt staan (= visie). De uitgeschreven missie en visie komen terug in het ondernemersplan van een praktijk of organisatie. 
 
De uitdaging voor elke organisatie is om de missie en visie ook daadwerkelijk na te leven. En levendig te houden in de organisatie. Het gaat om de paradox tussen ‘purpose into practice’. Oftewel, om het doel van de organisatie om te zetten in concrete praktijkacties. 
 
Waarom een missie en visie
Zeker binnen praktijk met meerdere tandartsen heeft het grote toegevoegde waarde om de missie en visie met elkaar te overdenken en op te stellen. Tandartsen weten vaak wel wat voor zorg ze willen leveren, waar de praktijk voor staat en hoe de praktijk er over vijf jaar bij moet staan. Door dit op te schrijven in een missie en visie dwingt het je ook om hier vervolgens naar te leven. En het gaat er vervolgens om wat er met die visie gebeurt. De visie zal moeten worden uitgewerkt in (SMART) doelstellingen en bovenal actie. De leidinggevende (tandarts, directie, maatschap) zal zich hard moeten maken om de visie vast te houden en keuzes te maken die de visie ondersteunen. Het opstellen en naleven van een missie en visie betekent dat je harde afspraken gaat maken met jezelf en het team om de afgeleide doelstellingen na te streven. Het creëert daarmee duidelijkheid en commitment.