IGZ toetst ook op vakinhoudelijke richtlijnen | Kuiken Praktijkmanagement
IGZ toetst nu ook op vakinhoudelijke richtlijnen
11 november 2013 

IGZ toetst nu ook op vakinhoudelijke richtlijnen

Uit recente IGZ-rapporten blijkt dat IGZ haar toetsingskader heeft aangevuld met de vakinhoudelijke richtlijnen. Dit komt naast de al gebruikelijk toetsing op het volgen van de WIP-richtlijn, de eisen rondom radiologie en het KEW dossier.

WIP-richtlijn en KEW dossier

De tandartspraktijken zijn de laatste jaren geconfronteerd met een inspectie die praktijken toetst op met name de WIP-richtlijn en de eisen rondom radiologie. Dit heeft geleid tot meerdere sluitingen van tandartspraktijken. Veel praktijken hebben om deze reden de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de hygiëne en infectiepreventie binnen de praktijk.

Vakinhoudelijke richtlijnen

De inspecties van IGZ gaan onverminderd door. Uit recente rapportages blijkt echter dat IGZ haar toetsingskader heeft verruimd. Een gesprek van adviseur Sjoerd Kuiken met een IGZ-inspecteur bevestigde deze nieuwe werkwijze. Sinds kort worden bezochte praktijken ook getoetst op diverse vakinhoudelijke richtlijnen. Via dossieronderzoek wordt namelijk beoordeeld of de praktijk aantoonbaar deze vakinhoudelijke richtlijnen volgt. De inspectie hanteert als uitgangspunt bij haar beoordeling dat wat niet is opgenomen in het dossier ook niet is uitgevoerd.

Toetsing (vakinhoudelijke) richtlijnen

De IGZ toetst praktijken tegenwoordig ook op de volgende (vakinhoudelijke) richtlijnen:
–       Richtlijn Periodiek Mondonderzoek UMC St. Radboud 2007
–       Paroprotocol (NVVP 2012)
–       Richtlijn Tandheelkundige Radiologie NMT 2007
–       European guidelines on radiation protection in dental radiology; The safe use of radiographs in dental practice. Radiation protection Europese commissie 2004
–       Guidelines on CBCT for Dental en Maxillofacial Radiology, 2011, Sedentexct
–       Richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen, NMT, NVVK, CBO en anderen, 2012
–       Algemene richtlijn tandheelkundige implantaten, NVOI 2012
–       Consensus report: Quality guidelines for endodontic treatment, European Society of Endodontology, NVVE 2006
–       Gedragsregels voor tandartsen
–       Praktijkwijzer WGBO in de praktijk, NMT 2006
–       Richtlijn Horizontale en Verticale verwijzing, NMT 2002
–       Richtlijn Samenwerking Tandtechnicus, NMT 2002
–       Praktijkwijzer Verwijzing en Taakdelegatie, NMT 2005
–       Richtlijn patiëntendossier, NMT 2006
–       Meldcode Tandheelkunde Kindermishandeling en Huiselijk Geweld, NMT 2011
–       Tariefbeschikking Tandheelkundige Zorg 2013, NZA TB/CU-7042-01

Is uw praktijk IGZ proof? Praktijkscreening IGZ

Wilt u ook weten of uw praktijk IGZ proof is? Neem contact op met Kuiken
Praktijkmanagement voor de ‘Praktijkscreening IGZ’ via 06 – 1498 0141 of sjoerd@kuikenpraktijkmanagement.nl.

[button size=”small” align=”left” link=”/contact/” linkTarget=”_blank”]Neem contact op[/button]

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen